Site icon Z pasji do liturgii

Msza św. za ojczyznę lub miasto – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. za ojczyznę lub miasto, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest kolor dnia (IGMR, nr 347).
  3. Formularz mszalny zawiera tylko kolektę, zatem pozostałe modlitwy prezydencjalne odczytuje się z formularza dnia. 
  4. Prefacją mszalną jest prefacja, przypisana do formularza dnia.
  5. Modlitwę eucharystyczną – zgodnie z zapiskiem nr 365 Wprowadzenia do Mszału – wybiera się, mając na uwadze przepisy dnia, w jakim odprawia się liturgię.

Opr. Dawid Makowski

Exit mobile version