Msza w czasie głodu lub za głodujących – Przepisy obrzędowe

Msza w czasie głodu lub za głodujących – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. w czasie głodu lub za głodujących, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (MR, s. 160″).
  3. Kapłan wybiera spośród dwóch zaproponowanych wariantów każdej z modlitw prezydencjalnych, zależnie od tego, czy sprawuje Mszę św. w miejscu, gdzie panuje głód, czy też nie.
  4. Można wykorzystać specjalnie przystosowane perykopy biblijne: I czytanie i śpiew międzylekcyjny poza OW: Pwt 24, 17-22 + Ps 22(21), 23-24ac. 26-27. 28. 31-32 (R.: ,,Wszyscy ubodzy będa nasyceni”)/Job 31, 16-20. 24-25. 31-32 + Ps 112(111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: ,,Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich”)/Iz 58, 6-11 + Ps 112(111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: ,,Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich”); I czytanie i śpiew międzylekcyny w OW: Dz 11, 27-30 + Ps 107(106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: ,,Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana”); II czytanie: 2 Kor 8, 1-5. 9-15/2 Kor 9, 6-15; Werset i Ewangelia: Mt 25, 34 + Mt 25, 31-46/2 Kor 8, 9 + Mk 6, 34-44/2 Kor 8, 9 + Łk 14, 12-14/Mt 25, 34 + Łk 16, 19-31 (LMVII, s. 336-347).
  5. Prefacją mszalną jest piąta prefacja dnia.
  6. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na względzie dzień, w którym się celebruje liturgię

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę