Msza w jakiejkolwiek potrzebie – Przepisy obrzędowe

Msza w jakiejkolwiek potrzebie – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. w jakiejkolwiek potrzebie, rzypominamy, że:

  1. Mszę św. z jednego ze specjalnych formularzy można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest kolor dnia lub fiolet, jeśli intencją jest jakaś prośba błagalna (IGMR, nr 347).
  3. W liturgii tej można odczytać specjalne perykopy biblijne: I czytanie i śpiew poza OW: Est 4, 17a-17c. 17g-17h + Ps 85(84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: ,,Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie”)/Lm 3, 17-26 + Ps 80(79), 2ac i 3b. 4-5. 6-7 (R.: ,,Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”)/Dn 3, 25. 34-43 + Ps 123(122), 2. 3-4 (R.: ,,Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami”); I czytanie i śpiew w OW: Ap 21, 1-5a. 6b-7 + 123(122), 2. 3-4 (R.: ,,Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami”); II czytanie: Rz 8, 18-30/Rz 8, 31b-39/Jk 1, 2-4. 12; Werset i Ewangelia: Ps 32(31), 22 + Mt 7, 7-11/2 Kor 1, 3b-4a + Mk 4, 35-41/Jk 1, 12 + Łk 18, 1-8 (LMVII, s. 363-372).
  4. Prefacją mszalną jest prefacja dnia.
  5. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym celebruje się tą liturgię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę