Obrzęd błogosławieństwa synów lub córek – Przepisy obrzędowe

Obrzęd błogosławieństwa synów lub córek – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa synów lub córek, przypominamy:

A. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Szafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (zwłaszcza rodzice względem swoich dzieci).
B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
  1. Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 179-182).
  2. Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy (OBpol, 188).
  3. Następnie wygłasza się prośby, po których następuje modltiwa błogosławieństwa, przed którą jednak rodzice mogą nakreślić na czołach dzieci znak krzyża (OBpol, 190).
  4. Obrzęd kończy się błogosławieństwem udzielanym przez duchownego lub – w jego nieobecności jako szafarza – znakiem krzyża wykonywanym przez wszystkich (OBpol, 192-194).
C. PERYKOPY

Czytanie: Mt 19, 13-15/Tb 4, 5-7. 19/Prz 4, 1-7/Mt 18, 1-5. 10 (wybiera się jedno z nich).
Śpiew międzylekcyjny: Ps 128(127), 1-2. 3. 3. 4-5 (z refrenem: “Błogosławiony, kto się boi Pana”).

UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 187).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę