OGŁOSZENIE REDAKCJI: Kwestia przepisów liturgicznych w ,,pomocach liturgicznych”

OGŁOSZENIE REDAKCJI: Kwestia przepisów liturgicznych w ,,pomocach liturgicznych”

Od jakiegoś czasu na łamach naszej strony pojawiają się pomoce liturgiczne – materiały, zawierające m.in. przepisy obrzędowe poszczególnych liturgii Mszy świętych. W pomocach tych znajdują się odnośniki m.in. do Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich z 1986 r. oraz do Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 2002 r. Te dwa źródła prawa liturgicznego są w wielu miejscach ze sobą sprzeczne, czego najwyraźniejszy dowód stanowi Msza św., w której uczestniczy tylko jeden usługujący. Ryt tej liturgii jest bardzo odmienny od siebie między tymi dwoma dokumentami. Nie wiadomo dokładnie po co przetłumaczono same Wprowadzenie do Mszału, skoro mszału, do którego ono wprowadza, nie ma jeszcze w użytku. Wszakże Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 2002 r. odnosi się do Mszału Rzymskiego, który w Polsce może być używany jedynie w języku łacińskim, gdyż polskie tłumaczenie od wielu lat ciągle trwa i nie zostało jeszcze zatwierdzone. Wielu duszpasterzy głowi się więc nad tym, jakich przepisów należy się trzymać. Takie głosy docierają również do nas, dlatego należy tę tematykę nieco wyjaśnić.

Jeśli kapłan celebruje Mszę św. po łacinie (niezależnie jakiego formularza używa), to musi się stosować do nowych przetłumaczonych przepisów, a więc tego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, które jest obecnie szeroko dostępne. Tutaj nie ma wątpliwości, czym się kierować.

Jeśli natomiast kapłan celebruje Mszę św. po polsku (niezależnie jakiego formularza używa), to powinien stosować się do starych przepisów, a więc tego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, które jest zawarte w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich, z zastrzeżeniem, iż – w naszym uznaniu – elementy nie stojące w sprzeczności z tymi dyrektywami w nowych przepisach, mogą zostać z pożytkiem wykorzystane. Aczkolwiek pierwszeństwo w tym wymiarze mają zawsze stare rubryki, gdyż odnoszą się do faktycznie obowiązującego mszału.

Pomoce liturgiczne publikowane na naszej stronie do dnia 11 lipca 2022 r., a więc: Msze okolicznościowe do liturgii mszalnej za uwięzionych (35 publikacji); Msze o Najśw. Maryi Pannie (2 publikacje); Msze o świętych i błogosławionych (3 publikacje); Msze roku liturgicznego (20 publikacji); Msze obrzędowe (5 publikacji) i rodzaje Mszy św. (2 publikacje), posiadają odnośniki zarówno do Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich z 1986 r. (bez uwzględniania jego przepisów we Wprowadzeniu), jak i do nowego Wprowadzenia (bez uwzględniania tekstu nowego Mszału Rzymskiego). Z pomocy tych zatem można korzystać, mając na względzie to, o czym napisano w trzecim akapicie: odnośniki do nowych przepisów pojawiają się tam na zasadzie dopełnienia tego, o czym stare nie mówią lub informują o tym pobieżnie. Jedyną publikacją, która w pewien sposób może wzbudzać wątpliwości prawne, jest tekst o Mszy św. z jednym usługującym. Jednakże na ten temat opublikowano jakiś czas temu sprostowanie, ukazujące różnice pomiędzy starym a nowym rytem. Kolejne pomoce liturgiczne, publikowane na łamach tej strony od dn. 12 lipca 2022 r. będą zawierały także wskazania na temat rubryk starego mszału, o ile będą się one różniły od tych, które przynależą do nowego mszału.

Mając nadzieję na to, że dogłębnie wyjaśniliśmy zaistniałe wątpliwości prawne, pragniemy podziękować wszystkim, którzy zwrócili nam na to uwagę. Liturgia jest zbyt święta, aby zajmować się nią lekkomyślnie, bez zastanowienia. Dlatego ufając, że nie wprowadziliśmy nikogo w błąd, co ze swej strony uznajemy za nie zaistniałe, przekazujemy Wam te informacje, które z pewnością wielu osobom pomogą zażegnać wszelkie wątpliwości, wynikające z tej kłopotliwej sytuacji.

Redakcja projektu
,,Z pasji do liturgii”

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę