Msza za chorych – Przepisy obrzędowe

Msza za chorych – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy za chorych, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375). 
  2. Kolorem szat liturgicznych jest kolor dnia (IGMR, nr 347).
  3. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 164″-165″).
  4. W liturgii czytanej kapłan wybiera spośród dwóch antyfon na wejście. 
  5. Kapłan wybiera spośród dwóch zaproponowanych kolekt jedną, którą odmawia.
  6. Można wykorzystać specjalne perykopy biblijne: I czytanie i śpiew poza OW2 Krl 20, 1-6 + Ps 102(101), 3. 24-25. 19-20a. i 21 (R.: ,,Wysłuchaj, Panie, mojego wołania”)/Iz 53, 1-5. 10-11 + Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: ,,Pan mnie zachował od unicestwienia”); I czytanie i śpiew w OW: Dz 28, 7-10 + 102(101), 3. 24-25. 19-20a. 21 (R.: ,,Wysłuchaj, Panie, mojego wołania”); II czytanie: 2 Kor 4, 10-18/2 Kor 12, 7b-10/Jk 5, 13-16; Werset i Ewangelia: Mt 8, 17 + Mt 8, 14-17/2 Kor 1, 3b-4a + Mk 16, 15-20/Mt 8, 17 + Łk 22, 39-44a/Kol 1, 24b + J 15, 1-8.
  7. Prefacją mszalną jest jedna z prefacja dnia. 
  8. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym sprawuje się liturgię.
  9. Kapłan wybiera jedną spośród dwóch modlitw po Komunii, które odmawia zależnie od tego czy osoba jest chora nieuleczalnie, czy uleczalnie.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę