Tag: Antyfona na wejście

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

XXXIII Niedziela Zwykła – Rozważania o liturgii

Kolekta XXXIII Niedzieli Zwykłej pochodzi z Sacramentarium Veronense (nr 481, 1. Kolekta Mszy w miesiącu lipcu). Sakramentarz ten jest kolekcją tzw. „Libelli”, czyli formy książeczek czy zeszytów, w których zostały zawarte niedzielne i świąteczne modlitwy mszalne, które też w celu ponownego wykorzystywania zostały zawarte w archiwum. Zbiór takich książeczek, które posiadamy, pochodzi z archiwum laterańskiego. Rzymski tekst, pochodzący z V i VI w., został zawarty w rękopisie z początku VII…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Radujmy się wszyscy…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”.   Objaśnienie: Powyższa antyfona jest antyfoną introitu Mszy w nocy Narodzenia Pańskiego[1]. Drugie jej zdanie występuje także w responsorium Godziny Czytań Uroczystości Narodzenia Pańskiego w odnowionej Liturgii Godzin[2]. Można w niej wyróżnić trzy części. Pierwsza z nich brzmi: Radujmy się wszyscy w Panu. Odnosi się…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Pan rzekł do mnie…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Pan rzekł do mnie: Tyś jest moim Synem, Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie”. Objaśnienie:Powyższa antyfona jest introitem Mszy w Nocy Narodzenia Pańskiego oraz antyfoną pierwszego psalmu Godziny Czytań w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Pochodzi ona z Psalmu, gdzie jest napisane: „Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: <<Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem>>” (Ps 2, 7). Słowa te odnoszą się do tajemnicy przedwiecznego zrodzenia Syna przez Ojca[2]. Bruno z Würzburga…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Dzisiaj poznacie…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić, a rano ujrzycie Jego chwałę”. Objaśnienie: Powyższa antyfona występuje jako introit wieczornej Mszy wigilijnej Uroczystości Narodzenia Pańskiego w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich[1]. Stanowi ona również treść responsorium krótkiego I nieszporów Narodzenia Pańskiego w Liturgii Godzin[2]. Tekst ten jest obecny także w antyfonie tercji Brewiarza Rzymskiego z 1960 r.[3]  Jest ona parafrazą tekstu z Księgi…
Dowiedz się więcej

Propria gregoriańskie – V Tydzień Wielkanocny

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na V Tydzień Wielkanocny: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – OKRES WIELKANOCNY – V TYDZIEŃ

Propria gregoriańskie – IV Tydzień Wielkanocny

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974). Propria na IV Tydzień Wielkanocny: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – OKRES WIELKANOCNY – IV TYDZIEŃ

Propria gregoriańskie – III Tydzień Wielkanocny

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na II Tydzień Wielkanocny: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – OKRES WIELKANOCNY – III TYDZIEŃ

Propria gregoriańskie – II Tydzień Wielkanocny

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na II Tydzień Wielkanocny: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – OKRES WIELKANOCNY – II TYDZIEŃ

Propria gregoriańskie – V Niedziela Wielkiego Postu

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na V Niedzielę Wielkiego Postu: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Propria gregoriańskie – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE (25 MARCA)

Przetłumacz stronę