Tag: Kanon mszalny

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wykład na temat kanonu mszalnego: I dystynkcja

Święty Odon z Tournai był francuskim mnichem benedyktyńskim. To jemu właśnie przypisuje się założenie opactwa Saint-Martin w Tournai. Początkowo zasłynął jednak jako wybitny nauczyciel retoryki, filozofii, a także nauk ścisłych. Bardzo dobrze znał łacińską poezję i prozę. Nawrócił się dopiero jako człowiek dorosły i dojrzały, pod wpływem lektury dzieł św. Augustyna. Od tego momentu rozpoczął surowy i ascetyczny styl życia. Z początku wraz z towarzyszami postanowił wieść…
Dowiedz się więcej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – III ME

PREX EUCHARISTIA IIIManibus modo crucifixi extensis.In concelebratione, solus celebrans principalis dicit:Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti operánte virtúte, vivíficas et sanctíficas univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis ortu usque ad occásum oblátio munda offerátur nómini tuo.Manibus super oblata expansis.In concelebratione, omnes simul dicunt:Súpplices ergo…
Dowiedz się więcej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – II ME

PREX EUCHARISTICA IIHaec Prex semper dici potest, sive cum praefatione propria, sive cum praefatione Missae convenienti. Sed in sollemnitatibus et diebus infra octavam quando fít de ea, tantum adhiberi potest cum praefatione propria Missae diei.Sacerdos exspectat donec omnes ad praefationem in silentio audiendam sint parati. Quam introducit, manus ante umeros tenens, dicendo:V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.V. Sursum corda.R.…
Dowiedz się więcej

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – I ME

PREX EUCHARISTICA – PREX EUCHARISTICA IProfunde inclinatus, manibus iunctis.In concelebratione, solus celebrans principalis dicit:Te ígitur, clementíssime Pater, per Iesum Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices rogámus ac pétimus, uti accépta hábeas et benedícas (Erigens se signat semel super panem et calicem simul.) hæc dona, + hæc múnera, hæc sancta sacrifícia illibáta, (Manibus modo crucifixi extensis.)in primis, quæ tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta Cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre…
Dowiedz się więcej

Gest koncelebransów – epikletyczny czy wskazujący?

Obecnie obowiązujące Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w punkcie 222 stanowi:,,Koncelebransi recytują wszystkie modlitwy wspólnie, w następujący sposób: […] słowa Pańskie, mając prawą rękę wyciągniętą w stronę chleba i kielicha, jeśli to wyda się stosowne”[1].Gest koncelebransów, o którym traktuje poniższy artykuł i wzmiankuje powyższy dokument, nie jest dokładnie wyjaśniony. Jedni bowiem uważają, że chodzi o gest wskazujący (czyli ułożenie dłoni bokiem do posadzki), a drudzy przekonują, że prawodawca ma na myśli gest…
Dowiedz się więcej

Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (Cz. II., Rozdz. VII)

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział siódmy – Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego CyrylaOpisawszy więc rzeczy i ceremonie Mszy Świętej wraz z ich przyczynami, chcąc dogodzić jeszcze oponentom, wydaje się słuszne, aby wyłożyć tutaj liturgię, której opis wydał Cyryl, dawny Biskup Jerozolimy, czerpiąc od Apostołów, a zwłaszcza od św. Jakuba (Brata Pańskiego), pierwszego Biskupa tegoż Kościoła (Ga 1, 19; Dz 12, 2).…
Dowiedz się więcej

O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy Świętej

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział piąty – O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy ŚwiętejOpisując to, przyszła mi na pamięć jedna kwestia lub pytanie, które zadał mi przed kilkoma laty jeden heretyk ariański:,,Czemu w waszych księgach papieskich, Durandus i inni mówią o wszystkich rzeczach, które podczas waszego nabożeństwa się wydarzają tak, że nawet furtkę kościelną opisują, zaniedbując przy tym jednak, co jest przyczyną tego, że waszego księdza…
Dowiedz się więcej

O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała oraz Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów (Cz. II., Rozdz. IV)

CZĘŚĆ DRUGA O ceremoniach i obrzędach Mszy Świętej Rozdział czwarty – O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała oraz Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów Po kazaniu kapłan wraca do odprawiania Mszy Świętej, której właściwą część rozpoczyna od Ofiarowania. O darach składanych na ołtarzu już wcześniej dogłębnie się powiedziało. Po dokonaniu ofiarowania chleba i wina, umywa on ręce, o czym Tyrillus (dawny biskup jerozolimski), tak mówi: ,,Ręce oznaczają sprawy lub uczynki ludzkie, dlatego…
Dowiedz się więcej

Między Tybrem a Sekwaną – Ryt lyoński

Kontynuując naszą serię poświęconą rytom lokalnym Kościoła zachodniego, dzisiejszy wpis będzie poświęcony obrządkowi praktykowanemu po dziś dzień w jego rodzimej archidiecezji. Jest to również jedna z niewielu liturgii, które ostały się we Francji po rugowaniu gallikanizmów. Mowa tu oczywiście o rycie lyońskim, o którym traktuje poniższa publikacja.HistoriaLyon (łac. Lugdunum) jest jedną z najstarszych diecezji we Francji, której początki sięgają połowy II wieku. Jej późniejszy prestiż wynika z osoby drugiego biskupa,…
Dowiedz się więcej

Ryt kartuski

Ostatnimi czasy na łamach tego portalu została zaprezentowana tematyka rytu cysterskiego i karmelitańskiego. Chcąc być konsekwentnym w opisywaniu rytów zakonnych, należy także przybliżać wiernym pozostałe ryty zakonne, a takim jest także ryt kartuski, któremu została poświęcona poniższa publikacja. Z historii rytu kartuskiego Zakon kartuzów liczy dzisiaj ok. 350 zrzeszonych mnichów i mniszek oraz posiada w sumie 21 domów (z czego 16 męskich)[1]. Nie zawsze jednak tak było.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę