Tag: Katechumeni

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Msza św. w czasie skrutiniów

W niektórych parafiach w czasie Wielkiego Postu ma miejsce ostatni etap przygotowań do chrztu katechumenów, którzy między III a V Tygodniem Wielkiego Postu przeżywają skrutynia. Dlatego przypominamy, że: Właściwym czasem sprawowania tych obrzędów jest III, IV i V Niedziela Wielkiego Postu (MR, s. 82-83. 90-91. 98-99) Podczas przeżywania przez katechumenów skrutyniów, można odprawić Mszę św. z formularza danej niedzieli (tamże) lub z formularza Mszy św. obrzędowej (MR, s. 65″-67″).…
Dowiedz się więcej

Obrzęd wpisania imienia

W wielu parafiach katedralnych, w I Niedzielę Wielkiego Postu dokonuje się obrzędu wpisania imion kandydatów do chrztu (katechumenów) do specjalnej księgi. Ceremonia ta nie jest skomplikowana, lecz warto przybliżyć ją tym, którzy taką celebrację będą przygotowywali. Wygląda ona następująco:Zwyczajowo obrzęd ten sprawuje się podczas Mszy św. w I Niedzielę Wielkiego Postu. Można go jednak sprawować także poza Mszą św. oraz w innym terminie.Czytaniami mszalnymi wykorzystywanymi podczas tego obrzędu są lekcje z I Niedzieli Wielkiego Postu…
Dowiedz się więcej

Ryt gallikański

Na Zachodzie spotykamy dwa macierzyste typy liturgiczne: rzymski i gallikański. O rzymskim obrządku mówimy obszernie w naszych dalszych wywodach. Chwilowo tylko wspomnimy, że w pierwszej epoce był on obrządkiem jedynie miasta Rzymu. Nie był używany w północnych Włoszech i nawet południowe diecezje półwyspu miały swoje własne, odmienne zwyczaje liturgiczne. Kościół Afryki podlegał bowiem potężnym wpływom Rzymu tak mocno, że moglibyśmy obrządek afrykański po IV w. uznać za pewną odmianę rytu…
Dowiedz się więcej

Dyptychy i wspomnienie biskupa miejsca w rycie bizantyjskim

Każde nabożeństwo, a zwłaszcza Boska Liturgia, sprawowana jest z błogosławieństwa lokalnego biskupa i w łączności z nim. Wynika to z nauczania apostolskiego (listów św. Pawła) i uczniów apostolskich, zwłaszcza św. Ignacego Antiocheńskiego. W swoich listach wielokrotnie mówił o roli biskupa w kontekście liturgiki i jedności Kościoła:Uważajcie więc, aby mieć tylko jedną Eucharystię. Albowiem jest jedno Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, i jeden Kielich jedności z Jego Krwią; jeden ołtarz; i tak jest jeden biskup,…
Dowiedz się więcej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w liturgii rytu rzymskiego

Zesłanie Ducha Świętego, znane również jako ,,Zielone Świątki”, to czas, w którym Kościół przeżywa tajemnicę posłania Parakleta do Apostołów. Ze względu na to, że ten obchód jest uroczystością, czyli świętem najwyższej rangi, Kościół przygotowuje się do niego tak przez nowennę (często łączoną z nieszporami)[1], jak i przez wigilię sprawowaną w sobotni wieczór. Warto ją zatem lepiej poznać. Na samym początku należy sobie odpowiedzieć na następujące pytanie: czym w ogóle jest ,,wigilia”? Nicetas z Remezjany…
Dowiedz się więcej

Co to jest Msza? Jakie ma części? O celebracjach jej podobnych (Cz. I. Rozdz. II)

CZĘŚĆ PIERWSZACo to jest Msza? Jakie ma części? O celebracjach jej podobnychRozdział II – Co to jest Msza? Jakie ma części? O celebracjach jej podobnychKolejny tytuł i pytanie [brzmi]: ,,Co to jest Msza?”. Chociaż w tamtych dowodach dostatecznie [się to] pokazało, [to] dla obecnej potrzeby i dla bardziej świadomej pamięci, tak się to opisuje: Msza jest ofiarą Nowego Zakonu z ustanowienia Chrystusa (wiecznego kapłana) [i przez Niego jest również] sprawowana. Jest…
Dowiedz się więcej

Chrzcielny i pokutny charakter Wielkiego Postu

W pierwszym tygodniu trwającego Wielkiego Postu uwadze czytelników poleciliśmy starodawną tradycję rzymskich liturgii stacyjnych. W obecnym, kończącym się już tygodniu drugim poprzedzającej uroczystości paschalne Czterdziestnicy skupimy się na zagadnieniu ogólniejszym, ale fundamentalnym dla prawidłowego rozumienia tego okresu w liturgii Kościoła. Od najdawniejszych bowiem czasów, okres ten ma w praktyce liturgicznej podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Obie te charakterystyki łączą się ze sobą nierozerwalnie, dlatego właśnie wspominamy…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę