Msza św. w czasie skrutiniów

Msza św. w czasie skrutiniów

W niektórych parafiach w czasie Wielkiego Postu ma miejsce ostatni etap przygotowań do chrztu katechumenów, którzy między III a V Tygodniem Wielkiego Postu przeżywają skrutynia. Dlatego przypominamy, że:

  1. Właściwym czasem sprawowania tych obrzędów jest III, IV i V Niedziela Wielkiego Postu (MR, s. 82-83. 90-91. 98-99)
  2. Podczas przeżywania przez katechumenów skrutyniów, można odprawić Mszę św. z formularza danej niedzieli (tamże) lub z formularza Mszy św. obrzędowej (MR, s. 65″-67″). Jeśli skrutynia odbywają się poza niedzielą, to zawsze bierze się formularz Mszy św. obrzędowej.
  3. Lekcje mszalne zawsze bierze się z czytań niedzielnych roku A (LM VII, s. 11-12). W dni powszednie odczytuje się lekcje Niedzieli, której tydzień właśnie przypada. 
  4. Prefacją mszalną w niedzielę jest prefacja dnia (nr 14, 15 lub 16 – w zależności od dnia), zaś w dni powszechnie jedna z przedmów Wielkiego Postu (nr 8-11).
  5. W I Modlitwie Eucharystycznej wspomina się rodziców i chrzestnych oraz odmawia się własne Boże przyjmij.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę