Tag: Liturgia requiem

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Czy można modlić się za zmarłych? – Rozważania o liturgii

Czy musimy modlić się za zmarłych? Czy oni nie są już w pełni w rękach Boga i bezpieczni w Jego miłości? Czy los zmarłego zmienia nasza modlitwa?Przez długi czas chrześcijanie reformowani [odłączeni od Kościoła podczas reformacji – przyp. tłum.] postrzegali modlitwę za zmarłych jako nadużycie (zob. J.D. Benoît, “Prier pour les morts ou pour les vivants. Valeurs complémentaires de l’eucologie catholique et de l’eucologie réformée”, LMD 101 (1970) 39-50). Katolicy coraz…
Dowiedz się więcej

“Placebo Domino” – Antyfony z nieszporów żałobnych

Uroczyste i świąteczne oraz radosne pienia nieszporne o Wszystkich Świętych skończyły się; wspaniałe szaty liturgiczne znikły na raz, by za chwilkę ustąpić miejsca poważnym i czarnym paramentom. Wszystko przechodzi nagle w żałobę. Oto po Nieszporach w WW. Świętych następują bezpośrednio Nieszpory żałobne. Zaczyna się nowy dramat, nowe mysterium, w którym występują ci, co nas odeszli. Dziś jednak przypominają się nam w sposób bardzo wymowny. Oto Kościół w swej liturgii każę…
Dowiedz się więcej

Uroczystość Wszystkich Świętych a Dzień Zaduszny

Dzień zaduszny należy bezsprzecznie do grona tych świąt, które pod względem religijnym wywierają szczególny wpływ na człowieka. Wszak to dzień poświęcony pamięci zmarłych, tych wszystkich, co tu byli, lecz teraz ich nie ma. Stąd nic dziwnego, że w tym dniu zawadzą o progi kościelne czy o ziemię pełną krzyżów nagrobnych, tacy nawet, którzy już dawno zerwali z Kościołem, a może i ze wszelką religią. Wędrówka po mogiłach, a zwłaszcza po grobach osób najdroższych musi nasunąć (nawet…
Dowiedz się więcej

De Officio faciendo in exsequiis absente corpore defuncti

Zachęcamy do korzystania z tekstu obrzędu egzekwii (dostosowanego do starej Mszy rzymskiej). Tekst można wykorzystywać w czasie sprawowania absolucji nad katafalkiem po Mszy świętej.Dostęp do tekstu: DE-OFFICIO-FACIENDO-IN-EXSEQUIIS-ABSENTE-CORPORE-DEFUNCTIZespół ,,Z pasji do liturgii”

O owocach ofiarowania Mszy św. za dusze czyśćcowe

Listopad to miesiąc szczególnej refleksji nad życiem doczesnym, śmiercią, eschatologią i żywotem wiecznym. Święci ojcowie, jak chociażby Izydor z Sewilli (+636) pouczają, że kresem doczesnego życia każdego człowieka jest śmierć, lecz nie każdego dotknie śmierć wieczna[1]. Albowiem po śmierci doczesnej istnieją trzy stany, do których może trafić dusza człowieka: piekło, czyściec i niebo. Jedni będą bowiem potępieni i skazani na wieczne męki, inni zaś zostaną zabawieni. Jednakże niektórzy…
Dowiedz się więcej

Dni modlitewnej pamięci o zmarłych oraz święto Wszystkich Świętych w rytach wschodnich

Każdy ryt wschodni, mimo wielu cech wspólnych, wykształtował własny system dni, w których Kościół w sposób szczególny modli się za zmarłych. Również różne są daty Wszystkich Świętych. Jednakże, należy tu zaznaczyć, iż nigdy nie jest to 1 listopada ani ta data nie wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z modlitwą za zmarłych lub dniami pamięci o nich.Ryt bizantyjskiW nim zasadniczo każda sobota poświęcona jest modlitwom za zmarłych, ponieważ tego dnia sam Jezus…
Dowiedz się więcej

O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy Świętej

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział piąty – O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy ŚwiętejOpisując to, przyszła mi na pamięć jedna kwestia lub pytanie, które zadał mi przed kilkoma laty jeden heretyk ariański:,,Czemu w waszych księgach papieskich, Durandus i inni mówią o wszystkich rzeczach, które podczas waszego nabożeństwa się wydarzają tak, że nawet furtkę kościelną opisują, zaniedbując przy tym jednak, co jest przyczyną tego, że waszego księdza…
Dowiedz się więcej

Ryt z Sarum

W ramach serii odnośnie do zachodnich rytów Kościoła zajmiemy się prawdopodobnie jednym z najciekawszych rytów łacińskich. Obrządek ten stał się jednym ze źródeł przebudzenia liturgicznego w XIX wieku. Jest to również swoisty „ryt Schrödingera”: istnieje i zarazem nie istnieje. Jego stan prawny w Kościele Rzymskokatolickim jest powodem wielu kontrowersji i sporów. Mówię tu o rycie Sarum, czyli rycie katedry Salisbury w Anglii, który przed reformacją był dominującym rytem na Wyspach Brytyjskich.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę