Tag: Ordo Missae

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ritus Servandus rytu mszalnego z 1965 r.

Równocześnie z nowym obrzędem Mszy św. światło dzienne ujrzał nowy Ritus Servandus, będący dokumentem regulującym szczegółowe wykonywanie czynności podczas Mszy św.[1] Dla komplementarności powyższego opisu Mszy św., należy zająć się także tym dokumentem, obrazującym formę sprawowania Mszy św. według Missale Romanum z 1965 r.Kapłan mający sprawować Mszę św. miał przed przystąpieniem do niej pomodlić się prywatnie w miejscu, w którym miała być ona celebrowana[2]. Następnie w zakrystii…
Dowiedz się więcej

Ordo Missae – Ryt z 1965 r.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ORDO MISSAE MSZAŁU RZYMSKIEGO Z 1965 R.ORDO MISSAEICelebrans, facta altari debita reverentia, signans se signo crucis, congrua voce dicit:V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.Deinde, iunctis manibus, subiungit:V. Introibo ad altare Dei.R. Ad deum qui laetificat iuventutem meam.Deinde, profunde inclinatus, facit confessionem:V. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni…
Dowiedz się więcej

ORDO MISSAE – MISSALE CARTUSIENSE (1981)

Prezentujemy Państwu przedruk z Mszału Kartuskiego z 1981 r.(w przedruku pominięto II, III i IV Modlitwę Eucharystyczną oraz wszelkie prefacje)MISSALE CARTUSIENSEPATRIS D. ANDREÆPRIORIS CARTUSIÆET TOTIUS ORDINIS MINISTRI GENERALIS STUDIO ET CURA EDITUMTYPIS MAIORIS CARTUSIÆ 1981RITUS INITIALESACCESSUS AD ALTARE.In Missa lecta, sacerdos ante medium altare paululum stat, mentem elevans ad Deum. Tunc altare osculatur, et signum crucis facit dicens secreto:In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. Deinde…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę