Tag: Po co człowiekowi liturgia?

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Czym jest liturgia? – Rozważania o liturgii

Jak podczas średniowiecza i przed II Soborem Watykańskim na pierwszym planie znajdował się kultyczny wymiar liturgii (tzn. człowiek składał Bogu należny Mu kult w celebracji liturgii sprawowanej przez kapłana), tak od czasu Soboru został ponownie dowartościowany wymiar zstępujący [anabatyczny – przyp. tłum.] liturgii wraz z jednoczesnym powtórnym uznaniem Ludu Bożego jako podmiotu liturgii. Jeśli w celu zdefiniowania liturgii wychodzimy od elementów podanych w Konstytucji o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”,…
Dowiedz się więcej

Święta i transcendentna gra

Każdy człowiek uczestniczący w liturgii jest graczem transcendentnej rozgrywki, która jest iście Bożą grą, ponieważ liturgia to gra[1]. Dzisiaj bardzo rzadko mówi się o liturgii jako o grze, a właśnie tak należałoby mówić teraz – w dobie kryzysu rozumienia świętych obrzędów[2]. Jeśli ktoś ma wrażenie, że mówienie o liturgii jako o grze jest jej trywializowaniem lub – co gorsza! – banalizowaniem, to bardzo się myli. Jednak i tu wyłania się to,…
Dowiedz się więcej

Duch Święty w liturgii

Nie uchwytujemy dostatecznie działania Ducha Świętego w ekonomii życia Kościoła. Ono nam uchodzi, bo istota jego należy do porządku czysto nadprzyrodzonego. A jednak nic, absolutnie nic się nie dzieje bez Jego impulsu. Nie możemy nawet wymienić Imienia Jezus z miłością bez pomocy Ducha Świętego, który w nas wlewa tchnienie nadprzyrodzone, pozwalające nam wymówić z wiarą to święte Imię.Świat nadprzyrodzony staje się nam niedostępny, jeżeli wiara nie działa w nas. Jest to podstawowa…
Dowiedz się więcej

Prymat Boga w liturgii

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba zabiegać o prymat Boga w liturgii, która – jak wiadomo – jest Jego celebracją. Co to jednak oznacza, że konstytutywną cechą liturgii jest jej zakotwiczenie w życiu Trójjedynego? Pytanie to jest o tyle istotne, o ile tematyka poniższej publikacji nie może zostać zawężona jedynie do przedstawienia horyzontalnej wizji liturgii, bo takowa wizja nie odpowiada terminowi, do której się ją odnosi. Pytając o liturgię, pyta się bezpośrednio o Boga. Warto…
Dowiedz się więcej

Parafia w duchu liturgicznym

W parafiach o natężonym życiu nadprzyrodzonym jakież jest to znamienne i wzruszające skupianie się parafian wokół proboszcza w czasie ofiary Mszy Świętej! Nie w roli widzów, niemych świadków, bezmyślnych uczestników i przygodnych słuchaczy. W takiej parafii wierni znają układ Mszy św., zdają sobie sprawę z odpowiednich jej części, łączą się z kapłanem, z jego modlitwami i intencjami, biorą głęboki udział w obrzędach i przeżywają je. W takiej parafii lud towarzyszy proboszczowi…
Dowiedz się więcej

Kościół i liturgia we współczesnym świecie

Zachęcamy do lektury artykułu ks. dr Sławomira Jeziorskiego na temat Kościoła i liturgii we współczesnym świecie. Publikacja jest dostępna tutaj: S. JEZIORSKI – Kościół i liturgia we współczesnym świecie (Anamnesis 103(2020) 51-58)

Po co człowiekowi liturgia?

Uczestnicząc w czynnościach liturgicznych, które mają miejsce codziennie na całym świecie, człowiek mniej lub bardziej świadomie zastanawia się, do czego są mu te obrzędy potrzebne. Niejednokrotnie zadaje sobie pytanie, dotyczące potrzeby uczęszczania do kościoła na Mszę św. czy przyjmowania sakramentów. Te pytania są często spowodowane różnymi życiowymi doświadczeniami lub sytuacjami, które wprost wymuszają refleksję nad tym, czym w zasadzie jest liturgia. Bez odpowiedzenia sobie na to pytanie, nie da się dobrze odpowiedzieć na kolejne…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę