Tag: Posługa katechistatu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wokół “Spiritus Domini” papieża Franciszka – geneza dopuszczenia kobiet do posług stałych

Posługi lektora i akolity to dwa stałe urzędy Kościoła, które do 2021 r. mogli przyjmować jedynie wierni świeccy płci męskiej (Franciszek 2021)[1]. Ciągle pozostawało bowiem w mocy orzeczenie z 1972 r., w którym papież Paweł VI wzmiankował, że posług wolno udzielać tylko mężczyznom ochrzczonym (Paweł VI 1972). Umieszczenie takiego zapisu w dokumencie zwieńczającym reformę tonsury, święceń niższych i subdiakonatu było podyktowane tradycją Kościoła, gdyż nie było zwyczaju, aby w liturgii służyła…
Dowiedz się więcej

Posługa jako forma powołania świeckich w Kościele

Poniższy artykuł jest VIII rozdziałem pracy pt. ,,Posługi współczesnego Kościoła” (Kraków: 2023).Wpływ soborowej eklezjologii na reformę i współczesny kształt posług jest oczywisty. Ojcowie stawiali bowiem na udostępnienie tych stopni również świeckim, nieprzygotowującym się do święceń[1]. Jednakże zastrzeżono te posługi jedynie dla mężczyzn, ze względu na tradycję Kościoła. Nie było bowiem zwyczaju, aby kapłanowi do Mszy św. służyła kobieta, mająca jakiekolwiek święcenia. Współczesne badania wskazują nawet…
Dowiedz się więcej

Czy posługa katechisty jest aktualizacją święceń egzorcystatu?

Jakiś czas temu papież Franciszek powołał do istnienia posługę katechisty, co do której Stolica Apostolska wydała ostatnio obrzęd ustanowienia i dokument dot. wstępnych wymogów stawianych kandydatom. Warto więc przyjrzeć się tej posłudze z bliska pod kątem dawnego święcenia egzorcystatu, aby dowiedzieć się, czy posługa ta jest w rzeczywistości czymś nowym, czy raczej kontynuacją czegoś, co już było – w tym przypadku dawnego trzeciego stopnia święceń. Zostanie to uczynione w trzech aspektach: zadań…
Dowiedz się więcej

Posługi urzędowe a funkcje zastępcze – Problem współegzystencji

Dzisiaj w wielu parafiach, co w sposób szczególny widać na przykładzie Kościoła w Polsce, służą młodsi i starsi ministranci, którzy zazwyczaj nie posiadają żadnych posług liturgicznych, gdyż spełniają jakieś zastępcze funkcje (np. ministranta słowa Bożego, ministranta ołtarza czy nadzwyczajnego szafarza Komunii św.). Jednakże czynności te są w większości głównymi zadaniami osób, które po dłuższej formacji przyjmują w obrzędzie ustanowienia dwa szczególne urzędy, przez co mają nieco inną podmiotowość prawną od tych poprzednich służących. Otóż…
Dowiedz się więcej

Dawid Makowski: “Posługi współczesnego Kościoła” (Kraków 2023)

Z wielką radością przedstawiamy Wam nową książkę Dawida Makowskiego pt. “Posługi współczesnego Kościoła. Refleksja w pięćdziesiątą rocznicę wydania Listu Apostolskiego Ministeria Quaedam“. Praca została wydana przez Wydawnictwo Miles w 2023 r.Spis treści książki:PrzedmodwaWprowadzenieWłaściwa terminologiaList apostolski motu proprio “ministeria quaedam” (1972 r.)1. Powstanie niższych stopni kościelnego posługiwania2. Klerykalizacja święceń niższych3. Różnorodność stopni kościelnego posługiwania4. Przygotowanie do reformy święceń niższych i subdiakonatu5. Święcenia niższe i subdiakonat w reformie posoborwej6.…
Dowiedz się więcej

Posługi współczesnego Kościoła

Zmierzając powoli do kresu Roku Pańskiego 2021 r., warto uczynić drobną refleksję na temat tego, co przez ten czas zmieniło się w Kościele. Jedną z takich rzeczy było niewątpliwie kilkukrotne poruszenie tematyki posług liturgicznych (ministerium) tak przez papieża Franciszka, jak i przez Konferencję Episkopatu Polski. Wielu pyta się dzisiaj, czy przez różnorakie zmiany w dziedzinie lektoratu i akolitatu, stopnie te są dalej tym samym, czym były niegdyś święcenia niższe (ordines minores). Inni…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna z udzieleniem posługi katechistatu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej z udzieleniem posługi katechistatu, pragniemy przypomnieć, że: Msza święta z udzieleniem tej posługi, może być sprawowana z formularza Za pełniących służbę w Kościele, Za świeckich, O ewangelizację ludów lub o nową ewangelizację tylko wtedy, gdy wypada ona poza: Triduum Paschalnym; Uroczystościami i Świętami Pańskimi, Najśw. Maryi Panny, Świętych oraz lokalnymi; Wielkim Tygodniem; Oktawą Wielkanocy; Wspomnieniem wiernych zmarłych; Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego,…
Dowiedz się więcej

Od Motu Proprio ,,Ministeria Quaedam” do Motu Proprio ,,Antiquum Ministerium” – 50-lecie reformy święceń niższych

Pięćdziesiąt lat temu w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny światło dzienne ujrzało Motu Proprio Ministeria Quædam papieża Pawła VI (+1978), modyfikujące dyscyplinę Kościoła względem stopni, które od X w. nazywały się święceniami niższymi i wyższymi (ordines minores et maiores)[1]. Reformie poddane zostały bowiem następujące stopnie: ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat i subdiakonat. Ponadto dokonano reformy tonsury, czyli inicjacji do stanu duchownego[2]. Dzisiaj…
Dowiedz się więcej

Funkcja liturgiczna jako lautretyczna odpowiedź człowieka na zbawczą inicjatywę Boga

Funkcja liturgiczna (munus) będąca pewną czynnością, wykonywaną przez ogół lub poszczególnych wiernych w liturgii, jak i poza nią, jest swoistym działaniem mającym na celu spełnienie konkretnych wymagań, jakie stawia przed człowiekiem poszczególny urząd (szczególnie w przypadku posług) czy też w ogóle sam fakt bycia częścią organizmu Kościoła. Człowiek wierzący przez całe swoje życie służy Bogu, a więc spełnia pewne posłannictwo[1]. Dawniej w liturgice panowało przekonanie, że człowiek spełnia…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę