Tag: Sakrament bierzmowania

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – “Sacram Liturgiam” papieża Pawła VI

Kolejne modyfikacje liturgiczne datuje się na dz. 25 stycznia 1964 r. Wówczas papież Paweł VI (†1978) wydał swoje Motu Proprio Sacram Liturgiam, na mocy którego nakazał każdej diecezji utworzenia komisji liturgicznej, muzycznej i sztuki kościelnej[1]. Papież pragnął także, aby w wykazie zagadnień liturgiki na wydziałach teologicznych, w seminariach i w instytutach zakonnych od kolejnego roku akademickiego znalazły się zalecenia Konstytucji o Liturgii Świętej[2]. Polecono także, aby od dn. 16 lutego…
Dowiedz się więcej

Założenia soborowej odnowy liturgicznej – Aspekt sakramentów

Jan XXIII (†1963), który zwołał Sobór Watykański II (1962-1965), rzekł raz, iż Kościół jest strukturą, która nieustannie się odnawia[1]. Naturalnie dotyczy to również tego, czym Kościół żyje – świętej liturgii. Święta Kongregacja Świętego Oficjum w schemacie przygotowującym sobór, wskazała, że jedną z naglących kwestii jest pochylenie się właśnie nad świętymi obrzędami Kościoła[2]. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak wielu biskupów – przynajmniej od połowy XX w. –…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Sakrament bierzmowania (art. 71-72)

Rozpatrzenie Obrzędu Bierzmowania (Art. 71-72)Sakrament bierzmowania jest wyłącznie pojmowany jako integralna część wtajemniczenia chrześcijańskiego w dynamicznym kontekście sakramentów wtajemniczenia. Bierzmowanie udoskonala Chrzest i troszczy się o Eucharystię, jest szczytem chrześcijańskiej inicjacji. Powinno to być uwypuklone w samej celebracji.W rzeczywistości, starożytnym stałym rycie wtajemniczenia ta relacja była pięknie wyrażona, ale we współczesnej praktyce celebrowania Bierzmowania, wyrwana z liturgicznego kontekstu cierpi na wiele wad: 1) Obrzęd zaczyna się…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu bierzmowania

Pierwsze trzy sakramenty nazywają się sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego[1]. Są to bowiem znaki wprowadzenia człowieka do pełni życia, dzięki posiadanej w sobie łasce, która sprawia, że wnętrze człowieka może być „świątynią Boga żywego” (2 Kor 6, 16). Sakrament chrztu jest dopełniany przez bierzmowanie, które polega na tchnięciu Ducha we wnętrze człowieka (Ez 36, 27)[2]. To właśnie wówczas miłość jest wlewana w serce wierzącego (Rz 5, 5; 8, 11).…
Dowiedz się więcej

Obrzęd sakramentu bierzmowania poza Mszą św. – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu bierzmowania poza Mszą św., przypominamy, że:Sakrament bierzmowania należy sprawować w ten sposób wtedy, gdy przyjmują go dzieci, które nie przyjęły jeszcze sakramentu Eucharystii, albo gdy przemawiają za tym inne racje (OC, nr 13).Biskup celebrujący sakrament bierzmowania w ten sposób przywdziewa się w albę, krzyż noszony na piersiach, czerwoną lub białą stułę oraz kapę w kolorze stuły. W ten sposób przywdziewają swoje szaty…
Dowiedz się więcej

Obrzęd sakramentu bierzmowania podczas Mszy św.

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu bierzmowania podczas Mszy św., przypominamy, że: Mszę św. celebruje biskup, będący zwyczajnym szafarzem tego sakramentu (lub inny kapłan, oddelegowany przezeń do tego), przez co podczas tej liturgii biskup nie powinien zasiadać w chórze lub być obecnym na celebracji jako przewodniczący, ale niecelebrujący (OC, nr 13). Mszę św. sprawuje się z dnia lub ze specjalnego formularza Mszy obrzędowej, o ile dzień liturgiczny na to zezwala…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę