Tag: Sakrament małżeństwa

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – “Sacram Liturgiam” papieża Pawła VI

Kolejne modyfikacje liturgiczne datuje się na dz. 25 stycznia 1964 r. Wówczas papież Paweł VI (†1978) wydał swoje Motu Proprio Sacram Liturgiam, na mocy którego nakazał każdej diecezji utworzenia komisji liturgicznej, muzycznej i sztuki kościelnej[1]. Papież pragnął także, aby w wykazie zagadnień liturgiki na wydziałach teologicznych, w seminariach i w instytutach zakonnych od kolejnego roku akademickiego znalazły się zalecenia Konstytucji o Liturgii Świętej[2]. Polecono także, aby od dn. 16 lutego…
Dowiedz się więcej

Założenia soborowej odnowy liturgicznej – Aspekt sakramentów

Jan XXIII (†1963), który zwołał Sobór Watykański II (1962-1965), rzekł raz, iż Kościół jest strukturą, która nieustannie się odnawia[1]. Naturalnie dotyczy to również tego, czym Kościół żyje – świętej liturgii. Święta Kongregacja Świętego Oficjum w schemacie przygotowującym sobór, wskazała, że jedną z naglących kwestii jest pochylenie się właśnie nad świętymi obrzędami Kościoła[2]. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak wielu biskupów – przynajmniej od połowy XX w. –…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Sakrament małżeństwa (art. 77-78)

Dwa artykuły niniejszej Konstytucji podejmują temat sakramentu małżeństwa: artykuł 77 o reformacji ceremonii w Rytuale Rzymskim (a w szczególności obrzędów) i artykuł 78 o sposobie celebracji.1. Obrzędy sakramentu małżeństwa (art. 77)Obecnie znajdujący się w Rytuale Rzymskim obrzęd zawarcia sakramentu małżeństwa powstał, aby zabezpieczyć podstawowy element tego sakramentu, tj. wzajemne wyrażenie zgody pomiędzy małżonkami. Został on do tego w całości zredukowany z pojedynczym wyjątkiem błogosławieństwa obrączek.Artykuł 77 proponuje…
Dowiedz się więcej

Obrzędy błogosławieństwa małżonków – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa rodzin w ich domach, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNESzafarzem obrzędu jest kapłan, sprawujący Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej: w rocznicę zwarcia związku, w dwudziestąpiątą rocznicę zawarcia związku lub w pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku (OBpol, 90).Obrzęd może być sprawowany także w inne rocznice lub w szczególnych sytuacjach, kiedy sprawuje się Mszę św. z bieżącego dnia (OBpol, 92).Błogosławieństwo może zostać…
Dowiedz się więcej

Obrzędy sakramentu małżeństwa poza Mszą św. – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu małżeństwa poza Mszą św., przypominamy, że:Celebrowanie tej liturgii jest wskazane zwłaszcza wtedy, gdy małżeństwo zawiera strona katolicka z niekatolicką (OCM, nr 36).Celebrans przywdziewa komżę lub albę i białą stułę (CE, nr 631).Wejście odbywa się tak, jak to podano w obrzędach sakramentu małżeństwa podczas Mszy.Po pozdrowieniu odmawia się kolektę z Mszy obrzędowej.Liturgia słowa odbywa się tak, jak zwykle.Obrzędy sakramentu…
Dowiedz się więcej

Obrzędy sakramentu małżeństwa w czasie Mszy św. – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu małżeństwa podczas Mszy św., przypominamy, że:Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej można sprawować jedynie poza Triduum Paschalnym, Wielkim Tygodniem, Dniami w oktawie Wielkanocy, Niedzielami Adwentu, Niedzielami Wielkiego Postu, Niedzielami Okresu Wielkanocnego, Środą Popielcową oraz Uroczystościami (CE, nr 476). Nie należy sprawować Mszy obrzędowej także w Niedziele Okresu Zwykłego i Narodzenia Pańskiego (MR, s. 78″). Mszę obrzędową sprawuje…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna w 50-lecie zawarcia małżeństwa – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w 50-lecie zawarcia małżeństwa, przypominamy, że:Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej można sprawować zawsze, poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami, Niedzielami oraz Środą Popielcową i Wielkim Tygodniem (MR, s. 87″).Liturgię sprawuje się w kolorze białym ze specjalnego formularza (MR, s. 90″-91″).Z racji, iż liturgia ta jest bardziej uroczysta, można odmawiać “Chwała” nawet wtedy, gdy nie jest to przypisane do dnia (IGMR, nr 53).Odmawia się prefację…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna w 25-lecie zawarcia małżeństwa – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w 25-lecie zawarcia małżeństwa, przypominamy, że:Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej można sprawować zawsze, poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami, Niedzielami oraz Środą Popielcową i Wielkim Tygodniem (MR, s. 87″).Liturgię sprawuje się w kolorze białym ze specjalnego formularza (MR, s. 88″-89″).Z racji, iż liturgia ta jest bardziej uroczysta, można odmawiać “Chwała” nawet wtedy, gdy nie jest to przypisane do dnia (IGMR, nr 53).Odmawia się prefację…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna w rocznicę zawarcia małżeństwa – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w rocznicę zawarcia małżeństwa, przypominamy, że: Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej można sprawować wtedy, gdy przepisy dopuszczają odprawianie Mszy w różnych potrzebach: w dni powszednie Okresu Zwykłego, Wspomnienia obowiązkowe, dni powszednie Okresu Adwentu (do 16 grudnia włącznie), dni powszednie Okresu Narodzenia Pańskiego (od 2 stycznia) oraz dni powszednie Okresu Wielkanocnego (IGMR, nr 376). Za zgodą lub na polecenie biskupa…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu małżeństwa

Jednym z wielkich dzieł Pana jest siódmy sakrament, do którego rangi została wyniesiona wzajemna miłość małżonków[1]. Pan powiada, że ci, którzy są bogobojni, otrzymają obfite błogosławieństwo, gdyż tacy ludzie chodzą Jego drogami (por. Ps 128, 1). Nic więc dziwnego, że trzymanie się drogi Pańskiej jest początkiem mądrości (por. Syr 15, 1).Stwórca podarował człowiekowi małżeństwo jako rodzaj szczególnego przymierza dwojga równych sobie osób[2]. Tak, jak…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę