Obrzędy sakramentu małżeństwa poza Mszą św. – Przepisy obrzędowe

Obrzędy sakramentu małżeństwa poza Mszą św. – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu małżeństwa poza Mszą św., przypominamy, że:

  1. Celebrowanie tej liturgii jest wskazane zwłaszcza wtedy, gdy małżeństwo zawiera strona katolicka z niekatolicką (OCM, nr 36).
  2. Celebrans przywdziewa komżę lub albę i białą stułę (CE, nr 631).
  3. Wejście odbywa się tak, jak to podano w obrzędach sakramentu małżeństwa podczas Mszy.
  4. Po pozdrowieniu odmawia się kolektę z Mszy obrzędowej.
  5. Liturgia słowa odbywa się tak, jak zwykle.
  6. Obrzędy sakramentu wykonuje się tak, jak podczas Mszy św.
  7. W modlitwie powszechnej opuszcza się modlitwę końcową, na rzecz błogosławieństwa małżonków (CE, nr 635).
  8. Po wspomnianym błogosławieństwie odmawia się modlitwę Pańską (CE, nr 635).
  9. Następnie udziela się błogosławieństwa (można użyć tego z rytuału)*.

Uwaga: Jeśli liturgii przewodniczy biskup, to wówczas:
– przywdziewa on albę, krzyż noszony na piersiach, stułę i kapę.

* – Obrzęd ten poprzedza się niekiedy obrzędami Komunii (jest to dozwolone, ale nie wymagane). Wówczas po błogosławieństwie małżonków przynosi się na ołtarz puszkę z Najświętszym Sakramentem, którą kładzie się na korporał, a następnie odmawia się modlitwę Pańską, a potem przewodniczący ukazuje wiernym hostię ze słowami: “Oto Baranek Boży…” i udziela się Komunii św., po której śpiewa się pieśń na uwielbienie lub zachowuje się milczenie. Następnie odmawia się modlitwę wskazaną w obrzędach Komunii Świętej poza Mszą św. (CE, nr 636).

Schemat podawania i odbierania insygniów znajduje się tutaj.
Błogosławieństwo końcowe z rytuału znajduje się tutaj: pierwsze, drugie, trzecie.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę