Tag: siedem stopni święceń

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Święcenia kapłańskie

Dzisiejszy artykuł jest zwieńczeniem serii o siedmiu stopniach święceń. Święcenia kapłańskie są sakramentem wyciskającym znamię Ducha Świętego. W tym szczeblu znajdują się dwa stopnie – prezbiterat i biskupstwo. Niegdyś nie było (znanego dzisiaj) święcenia episkopatu, lecz był obrzęd zwany sakrą/konsekracją biskupią. W tym artykule zawarto informacje o święceniach kapłańskich w podobnym schemacie, w jakim opisywano poprzednie stopnie święceń.Pierwszym kapłanem, który sprawował ofiarę Bogu był Aaron. Owszem,…
Dowiedz się więcej

Święcenia diakonatu

Szóstym stopniem święceń jest diakonat. W poprzednim artykule wiele było powiedziane o tym, kim jest jego pomocnik, tym razem należy wspomnieć o tym, kim jest ten, któremu służył subdiakon.Izydor mówiąc o pochodzeniu diakonatu, wskazuje na starotestamentalne pokolenie Lewiego, uzasadniając to tym, że:,,Pan […] nakazał Mojżeszowi, aby po święceniach kapłańskich Aarona i jego synów […] ustanowił i poświęcił Panu na służbę Bożą pokolenie Lewiego”[1].Takie samo nawiązanie (tj. pochodzenie…
Dowiedz się więcej

Święcenia subdiakonatu

Dzisiejsza publikacja jest zwieńczeniem rozważań poświęconych stopniom niższym, a inauguruje świecenia wyższe. Dotychczas publikowana przez parę miesięcy seria dotyczyła oridnes minores, nowa zaś obejmować będzie ordines majores, również subdiakonat od XII w. Był on najpierw święceniem niższym, a od tego czasu święceniem wyższym. Ten stopień jest dość ciekawy i do dziś budzi wiele pytań i wątpliwości, na które autor postara się w niniejszym tekście odpowiedzieć.Czytając (przytaczaną…
Dowiedz się więcej

Święcenia akolitatu

Następnym święceniem, które przyjmował każdy alumn w drodze do kapłaństwa był stopień akolity. Ten urząd od XIII w. był najwyższym święceniem (spośród stopni niższych) i właśnie jemu jest poświęcona poniższa publikacja.Amalariusz uważa, że stopień akolitów pochodzi ze Starego Testamentu, a dokładniej ,,od Aarona i jego synów”[1]. Hierarcha powołuje się przy tym na tekst Księgi Wyjścia:,,Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek,…
Dowiedz się więcej

Święcenia egzorcystatu

Ks. Górski (we wstępie do święceń egzorcystatu) napisał: ,,w pierwszych wiekach wszyscy chrześcijanie byli egzorcystami, bo musieli staczać ustawiczny bój z szatanem[1]. Nie można jednak z tego świadectwa [była to opinia Tertuliana oraz Justyna] wnioskować, że w owym czasie nie było znane święcenie egzorcysty”[2]. Wręcz przeciwnie, było znane. Dlatego też każdy młody lektor, po osiągnięciu dwudziestego roku życia, mógł liczyć na to, że biskup pozwoli mu przyjąć kolejne święcenie – urząd…
Dowiedz się więcej

Święcenia lektoratu

Kolejnym święceniem, które przyjmował ostiariusz, był lektorat. Ten stopień, jak już to zostało napisane we wstępie do tej serii, było znane jako jedno z pierwszych urzędów w Kościele.Przyglądając się pierwszym opisom Mszy św., których z powodu disciplina arcani jest dosyć mało, trzeba zwrócić uwagę na dzieło św. Justyna. Opisując Eucharystię odprawianą w II wieku nadmienia on, że lekcję odczytywał lektor. Można zatem przypuszczać, że wówczas ten urząd dla Chrześcijan…
Dowiedz się więcej

Święcenia ostiariatu

Pierwsze święcenie, które często łączono z ceremonią tonsury, miało przygotować alumna do życia duchownego. Tym stopniem był ostiariat. Ostiariuszom powierzano troskę o świątynię, przez co zaznajamiali się oni m.in. z księgami liturgicznymi, z których później (w życiu kapłańskim) mieli korzystać.Zdaniem Amalariusza owe święcenie wywodzi się ze Starego Przymierza. Teolog powołuje się przy tym, na tekst Pierwszej Księgi Kronik, w której napisano o odźwiernych[3]. Tak samo uważa Izydor powołując się na stróży świątyni.…
Dowiedz się więcej

Tonsura – oddanie się na własność Bogu

Spoglądając na ikony czy obrazy przedstawiające osoby święte (zwłaszcza zakonników), można dostrzec na ich głowach dość dziwne fryzury. Z pewnością każdy zna obraz przedstawiający św. Franciszka. Ten zakonnik miał dość ciekawy układ włosów, który był znakiem rozpoznawczym osób konsekrowanych (przed wydaniem przez papieża Pawła VI dokumentu Motu proprio ,,Ministeria quaedam” [1]). Mianowice, posiadał wygolone włosie na szczycie głowy. Takie wycięcie nazywa się tonsurą, o której w tym tekście…
Dowiedz się więcej

Czym są święcenia? – Wstęp do serii o siedmiu stopniach święceń

Kapłaństwo jest nierozerwalnie złączone z liturgią. Chcąc poznać liturgię, trzeba zaznajomić się z tematyką kapłaństwa. W tym celu napisałem serię dotyczącą siedmiu stopni święceń. Widać zatem, że nie bez przyczyny inauguruje ona działalność serwisu ,,Z pasji do liturgii”. Dlatego zachęcam do rozpoczęcia przygody z liturgią, poprzez zapoznanie się z sakramentem święceń. Wstęp Podstawowym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć we wstępie do serii o stopniach ordynacji, jest: „czym są święcenia?”.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę