Tag: Triduum Paschalne

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Pierwsze posoborowe zmiany względem liturgii mszalnej – Rok 1965

Każdy badacz historii liturgii wie, że posoborowa odnowa liturgiczna była dla Kościoła bardzo istotna. Pierwszym widocznym znakiem dokonywanych reform był tzw. ryt przejściowy, który swoją nazwę bierze od tego, że liturgia pomiędzy 1965 a 1969 r. była odmienna zarówno od starej liturgii (sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 r.), jak też od nowej liturgii (sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1969/70 r.). Pada zatem pytanie: jak ona wyglądała?…
Czytaj dalej

Rok liturgiczny w życiu Kościoła

Sens roku liturgicznegoBóg jest wiekuisty i tym samym jest poza czasem. ,,Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i Świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem” (Ps 90, 2). Bóg udziela łask kiedy chce i jak chce. Jednak z chwilą, gdy „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14), Bóg nie związany z czasem i przestrzenią związał się w jakiś sposób z tymi wymiarami.…
Czytaj dalej

Triduum Sacrum: Wigilia Paschalna

Sabbatum Sanctum (Uniwersalizm i romanitas liturgii). Dzisiejsze ceremonie swą osobliwością jeszcze bardziej mogą nas zdziwić. A to znowu nie było wyjątkiem dla dawnych wieków i czczą formułką. Dziś na dziwi brak w brewiarzu ,,Gloria Patri” na końcu psalmów, brak hymnów i absolucji itp. Natomiast w mszale są modlitwy wiernych, litania do Wszystkich Świętych – to zaś kiedyś było zwykłą rzeczą.W dzisiejszej liturgii wielkosobotniej można wyczuć – obok wielu innych…
Czytaj dalej

Triduum Sacrum: Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

In Parasceve (Dzień aliturgiczny). Raczej należy powiedzieć, że dziś jest aliturgiczny obchód śmierci Chrystusowej. W tym dniu nie ma ofiary Mszy św. Taki był zwyczaj w starych czasach apostolskich i wiekach Ojców Kościoła. Rzym też bardzo długo wzbraniał się zaprowadzić jakiego obchodu liturgicznego na ten dzień. Cisza i sposób zalegały świątynię przez te dwa dni: piątek i sobotę. Wyrażając się liturgicznie, w Wielki Piątek ,,nic” się nie dzieje: nie ma ani Mszy…
Czytaj dalej

Triduum Sacrum: Wielki Czwartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Tyle tematów ciśnie się pod pióro, ile razy przychodzi coś pisać o Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza o trzech jego ostatnich dniach. Są to bowiem dni przypominające nam największe wydarzenia z dziejów naszego zbawienia. Zaś w roku kościelnym najbogatsza to treść tak w brewiarzu, jak i we mszale. Wielki Czwartek – Communio In Coena Domini – Communio. Dziś się nam zdaje, że obecne ceremonie wielkoczwartkowe, jakie widzimy w naszych kościołach, są jakąś osobliwością, wyjątkiem…
Czytaj dalej

Liturgia Wigilii Paschalnej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii Wigilii Paschalnej, pragniemy przypomnieć, że:Liturgia powinna rozpocząć się po zmierzchu (gdy zapadnie noc) i zakończyć się przed świtem w niedzielę (PS, nr 78).Posiada ona własny formularz mszalny (MR, s. 150-183).Kolorem szat liturgicznych jest biel (MR, s. 150).Przed rozpoczęciem liturgii należy zgasić wszystkie światła w kościele, aby nastał mrok (MR, s. 150).Odpowiednio wcześniej należy rozpalić ognisko na dworze lub…
Czytaj dalej

Liturgia Męki Pańskiej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii Męki Pańskiej, pragniemy przypomnieć, że:Liturgia Męki Pańskiej powinna być sprawowana około godziny 15:00 lub w porze wieczornej (MR, s. 133). Nie wolno sprawować tej liturgii po godzinie 21:00 (PS, nr 63).Ołtarz przed liturgią winien być obnażony (uczyniono to już wieczorem dnia poprzedniego; MR, s. 133).Powinien być przygotowany drugi ołtarz i tabernakulum, na którym później zostanie ustawiona monstrancja z Najświętszym Sakramentem (MR,…
Czytaj dalej

Posługa liturgiczna diakona w czasie Triduum Paschalnego

Posługa diakona w liturgii sprawowanej przez prezbiteraCelebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa jest fundamentem wszystkich świąt i wewnętrzną siłą chrześcijańskiej wiary. Teksty Mszy Wieczerzy Pańskiej przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Również tam, obmywając uczniom nogi, podkreślił jak ważna jest miłość bliźniego i zobowiązał do niej swoich uczniów. Msza Wieczerzy Pańskiej składa się z obrzędów wstępnych, Liturgii Słowa,…
Czytaj dalej

O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej

Bernardyni i franciszkanie używali zasadniczo mszału i brewiarza rzymskiego według Officium Capelli Pontificii […]. Dopiero w obrębie tych zasadniczych ram mogły się rozwijać poszczególne zwyczaje bernardyńskie, tak że ich nabożeństwo zaczęło odbiegać wyglądem od tego, które sprawowano w kościołach zarządzanych przez księży świeckich [diecezjalnych – przyp. red.]. Zresztą przyczyniała się do tego ta okoliczność, że duchowieństwo świeckie nie używało mszału rzymskiego, lecz swego diecezjalnego. Wiadomo także, że w epoce sprzed…
Czytaj dalej

Wielki Post w liturgii

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do Wielkiego Czwartku. Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w Wielki Czwartek nie należy już jednak do okresu Wielkiego Postu, a do Triduum Paschalnego.Czas ten zawsze zajmował istotne miejsce w praktykach religijnych. Pierwszą wzmiankę o poście przed Świętami Wielkanocnymi możemy znaleźć u Tertuliana, gdzie wspominał o poście trwającym dwa dni. Według świadectwa Dionizego Aleksandryjskiego, w III wieku post trwał już tydzień, a od soboru nicejskiego (325 r.) –…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę