Tag: ZFRR

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Funkcje subdiakonów i duchownych niższych święceń w nowej liturgii mszalnej

Święcenia niższe i subdiakonat, wraz z ceremonią przygotowującą do przyjęcia tych stopni, zostały zreformowane w drugiej połowie 1972 r. Natomiast nowy mszał wydany przez Pawła VI (+1978), ujrzał światło dzienne w 1970 r. Zatem w okresie od 1970 r. do 1972 r., a więc przez około dwa lata duchowni niższych święceń oraz subdiakoni brali udział w zreformowanej liturgii. Natomiast dostosowywanie ich funkcji do reformowanej liturgii, rozpoczęło się już w 1965 r., kiedy to wydano pierwsze wytyczne względem…
Dowiedz się więcej

Msza św., której biskup przewodniczy, lecz nie celebruje

Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów w trzecim rozdziale pierwszej części traktuje o liturgii Mszy św., której przewodniczy biskup, lecz jej nie celebruje. Taka liturgia wygląda nieco inaczej, niż liturgia pontyfikalna czy ceremonia Mszy św. sprawowana przez prezbitera, dlatego warto na podstawie wyżej wymienionego dokumentu przedstawić najważniejsze cechy charakterystyczne takiego rytu Mszy św.Już na samym początku należy zaznaczyć, że celebransem takiej Mszy św. jest prezbiter. To on dokonuje bowiem konsekracji i jest…
Dowiedz się więcej

Między liturgicznym wariabilizmem a statyzmem – O przyczynie podziału wiernych na zwolenników różnych rytów

Mijają już kolejne tygodnie od opublikowania ostatniego artykułu serii pt. ,,O liturgii słów kilka” oraz publikacji dookreślającej tamten wpis, która była niejako odpowiedzią na pytanie o przyszłość rytu rzymskiego w obliczu Motu Proprio ,,Traditiones Custodes” papieża Franciszka z 2021 r. Na łamach różnych portali internetowych czy w różnorakich dyskusjach naukowych i około naukowych cały czas pojawia się tematyka dwóch rytów liturgicznych, gdyż odtąd tak już należy nazywać funkcjonujące do 16 lipca b.r.…
Dowiedz się więcej

Czynności lektora, akolity i diakona w liturgii Mszy św. Zwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

Dzisiejsze prawodawstwo liturgiczne uwzględnia szczególną rolę lektora, akolity i diakona w celebracji Mszy świętej. Warto sobie zobrazować ich funkcje na przykładzie kilku wariantów Mszy świętej: (1.) liturgii sprawowanej przez biskupa w sposób uroczysty, (2.) liturgii sprawowanej przez prezbitera w sposób uroczysty, (3.) liturgii sprawowanej przez prezbitera bez diakona, lektora i akolity oraz (4.) liturgii sprawowanej z tylko jednym usługującym. Liturgia sprawowana przez biskupa w sposób uroczysty Wzorcową formą liturgii Mszy…
Dowiedz się więcej

Śpiew międzylekcyjny

W obu formach rytu rzymskiego między czytaniami występuje śpiew. W Zwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest to najczęściej psalm responsoryjny (choć może też być to śpiew wykonywany na sposób ciągły), zaś w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest to graduał (w liturgiach żałobnych traktus) oraz – w obydwu formach – alleluja. Do tej grupy w niektóre dni dochodzą również sekwencje. Rys historyczny Liturgia mszalna relacjonowana przez św. Justyna nie zawiera żadnej informacji na temat…
Dowiedz się więcej

Lekcja mszalna

Pierwszy artykuł z serii dotyczącej opisu pierwszej spośród dwóch głównych części liturgii (tj. obrzędów związanych z proklamacją słowa), dotyczy lekcji mszalnej. W Mszy św. sprawowanej według mszału z 1970 r. (wraz z jego wersjami typicznymi) w tygodniu występuje jedno czytanie, zaś w niedziele dwa. Najwięcej lekcji jest odczytywanych w liturgii Wigilii Paschalnej, gdyż minimalną ilością czytań są cztery, zaś maksymalną osiem. Natomiast w liturgii sprawowanej według ksiąg z z 1962 r. w liturgii…
Dowiedz się więcej

Reforma porządku Mszy św. (1963-1969)

Przyglądając się liturgii Mszy św. sprawowanej według ksiąg sprzed reformy posoborowej, można zauważyć, że różni się ona od nowej celebracji mszalnej m.in. poprzez swoją strukturę. Chcąc dobrze poznać i zrozumieć zmiany dokonane po Soborze Watykańskim II w obrębie schematu/porządku mszalnego należy najpierw poznać strukturę liturgii, która uległa zmianie. Warto uczynić to już w ramach wstępu, aby treść niniejszej publikacji była skupiona wyłącznie na tytułowym temacie. W liturgii sprawowanej…
Dowiedz się więcej

Wokół reformy liturgii – Czy nowe kanony spełniły swoje posłannictwo?

W Mszale Rzymskim dla diecezji polskich z 1986 r. jest zawartych w sumie dziesięć kanonów Mszy świętej[1]. Nowy Mszał jest zatem ubogacony w wiele nowych modlitw eucharystycznych, wszak dawny Mszał znał tylko jedną anaforę – Kanon rzymski. Przyglądając się jednak praktyce duszpasterskiej oraz recepcjom postanowień posoborowych, można się zastanowić nad tym, czy te nowe kanony rzeczywiście spełniają swoją rolę. Nie będzie to możliwe do uczynienia bez wcześniejszego poznania reformy…
Dowiedz się więcej

,,Okres, który nazywamy trydenckim, dobiegł końca” – O rycie rzymskim w przyszłości

Autorem tytułowego cytatu był kard. Lercaro (+1976), który po Soborze Watykańskim II stwierdził, że owoc reformy liturgicznej raz na zawsze zastąpi starą Mszę świętą[1]. Historia uczy jednak, że słowa purpurata się nie sprawdziły. Stara Msza św. przetrwała bowiem do dzisiaj. Sama bowiem Konstytucja o Liturgii Świętej ,,Sacrosanctum Concilium” w punkcie czwartym, stanowi:,,Sobór święty oświadcza, że Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki, chce je na przyszłość…
Dowiedz się więcej

Problem Mszy św. z udziałem dzieci

W większości polskich parafii są odprawiane tzw. Msze św. z udziałem dzieci. Liturgie te bywają często odgraniczane od pozostałych celebracji mających miejsce np. w niedzielę. Na wielu tablicach kościelnych można przeczytać wykaz godzin Mszy św. niedzielnych, w którym widnieją często dopiski z informacją o wiernych, którzy szczególnie powinni uczestniczyć w danej liturgii (np. Msza św. studencka (sprawowana często wieczorami), Msza św. dla dzieci (sprawowana przeważnie rano lub w południe) itd.)[1]. W poniższej publikacji uwaga zostanie skupiona…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę