Wprowadzenie do serii artykułów “O liturgii słów kilka”

Wprowadzenie do serii artykułów “O liturgii słów kilka”

Dla dzisiejszego przeciętnego wierzącego, Msza św. jest często niezrozumiała. Liturgia, w której uczestniczy cały czas kojarzy się mu bardziej z obowiązkiem, aniżeli z ceremonią, która jednoczy go z Bogiem, a w której uobecnia się ofiara krzyża. Niestety, wielu znawców liturgii od kilku lat zwraca uwagę na to, że człowiek współczesny ma problem z uczestniczeniem w liturgii. Doszło nawet do tego, że istota ludzka jest przeciwstawiana liturgii (świadczy o tym np. tytuł książki C. Folsoma: ,,Człowiek współczesny a liturgia”).

Na pewno można pisać lub mówić o liturgii jedynie poprzez przybliżanie jakichś obrzędów, wyjaśnianie znaczenia symboli, przedstawiania poszczególnych rytów liturgicznych, ale czy można przy tym zupełnie pominąć aspekt fundamentalny, jakim jest określenie i wyjaśnienie tego, co nurtuje wiele osób (tj. czym jest liturgia, dlaczego ona jest tak ważna, czym jest czynny udział, jak należy uczestniczyć we Mszy św., dlaczego istnieją w niej przepisy)? Z pewnością nie. Dlatego na łamach tej strony będą pojawiały się artykuły dotyczące tej tematyki. Pierwsza grupa publikacji ukaże się pierwszą, drugą i trzecią niedzielę Adwentu. Kolejne treści zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Warto czerpać wiele łask z celebracji liturgii, lecz tym bardziej warto wiedzieć, w czym się uczestniczy, a temu mają pomóc te publikacje.

Dawid Makowski

Tags: , ,

Przetłumacz stronę