Tag: wprowadzenie

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna VI Niedzieli Wielkanocnej

Powoli zbliżamy się do końca Okresu Wielkanocnego. Czas ten miał nam pomóc wgłębić się w tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego. Zadajmy sobie teraz pytanie: czy przypadkiem nie zmarnowaliśmy tego czasu? Liturgia Kościoła od Wigilii Paschalnej ukazuje nam kolejno poszczególne aspekty misterium paschalnego, więc chciejmy się w nie wgłębić. Tylko wtedy będziemy mogli z radością wyjść na przeciw Pana, dziękując Mu za Jego dobroć.Do naszego Pana zanieśmy wspólne prośby i błagania:Panie, prosimy Cię…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Wielkiego Postu

W dzisiejszej modlitwie po Komunii usłyszymy, że dzięki Eucharystii już uczestniczymy w życiu wiecznym. Czy jednak w to wierzymy? Wielki Post jest dobrym czasem na to, aby zastanowić się, czy nasza wiara jest na tyle mocna, iż widzimy w sakramencie ołtarza pewnego rodzaju ,,sposób” wniknięcia w tajemnicę nieba.Do Ciebie Boże, który dajesz nam życie i ciągle je podtrzymujesz, lud Twój zanosi błagania:Za wszystkich posługujących w Kościele, aby swym życiem ukazywali to, co głoszą ustami. Ciebie prosimy…Za wszystkich…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Wielkiego Postu

Kilka dni temu rozpoczął się Wielki Post – czas ,,upragniony”, w którym liturgia mszalna będzie przekazywała nam przynaglenie do oderwanie się ,,od złych skłonności”. Może w moim wnętrzu jest coś, co jeszcze wymaga poprawy. Może jestem od czegoś uzależniony. Może mi brak miłości. Postarajmy się walczyć z tym, co u nas jeszcze niedoskonałe, by lepiej przygotować się do świąt Wielkanocnych, a ostatecznie: do Paschy niebieskiej.Lud Twój, o Panie, zanosi do Ciebie…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VII Niedziela Zwykła

,,Bóg jest Miłością” – mówi św. Jan. Ale co to dla nas oznacza? Przede wszystkim to, że Bóg dzieli się swoją miłością z człowiekiem. W tym celu dał nam liturgię – ,,miejsce” spotkania między Bogiem a człowiekiem. Ta święta ceremonia za chwilę się rozpocznie. Podczas niej Bóg na nowo złoży się w ofierze za nas i dla nas. Wszakże ,,nikt nie ma więcej miłości od tego, kto swoje życie oddaje za przyjaciół swoich”.…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VI Niedziela Zwykła

U podstaw każdego kultu leżały słowa: ,,Czymże jest człowiek wobec Najwyższego?” To pytanie jest istotne dla nas również dzisiaj, kiedy gromadzimy się w naszych świątyniach, aby składać Bogu dziękczynienie, aby sprawować liturgię. Święty obrzęd uczy nas pokory wobec tego, co ponad nami, wobec Boga. Dzisiaj jest dobry moment, aby zadać sobie pytanie, czy w moim życiu prymat wiodę ja czy Pan Bóg. Wzbudźmy…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – V Niedziela Zwykła

Uczestniczymy po raz kolejny w liturgii, ale czy dostrzegamy w niej przychodzącego Boga? Pismo Święte powiada, że jest On blisko nas i pyta każdego: ,,Czy chcesz…?” No właśnie, czy my pragniemy doświadczyć Jego obecności? Oczekując w modlitewnym skupieniu na rozpoczęcie tej świętej Ofiary, wzbudźmy w sobie pragnienie spotkania Go i otwórzmy się na Jego łaskę.Naszemu Bogu przedstawmy wspólne intencje:Prosimy Cię, Panie, za duchowieństwo, aby słowem i czynem świadczyli o Tobie. Ciebie prosimy…Prosimy Cię, Panie, za rządzących państwami…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Zwykła

,,Święte Świętych” – te słowa niegdyś wypowiadał kapłan do wiernych, którzy gromadzili się w kościele w celu sprawowania czynności liturgicznych i przyjęcia Ciała oraz Krwi Chrystusa. Nieustannie dostępujemy do owej Świętości, która odsłania się przed nami w znakach liturgicznych. Wzbudźmy więc w sobie intencję, w jakiej pragniemy w tej Mszy św. uczestniczyć.Do Boga wspólnie wołajmy:O zdrowie i potrzebne łaski dla papieża Franciszka. Ciebie prosimy…O rozsądek i sprawiedliwość dla rządzących państwami. Ciebie prosimy…O ulgę w cierpieniu dla chorych i strapionych. Ciebie…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Zwykła

Każda liturgia mszalna zbliża nas do Pana Boga, o ile tylko zechcemy wyjść Mu na przeciw. Pan Bóg proponuje nam swoją łaskę i mówi do nas, którzy cierpimy na chorobę grzechu, swoje słowa: ,,Czy chcesz stać się zdrowy?” (J 5, 6), oczekując na naszą odpowiedź. Może dzisiaj jest dobry moment, aby pozytywnie odpowiedzieć na Jego wezwanie.Naszemu Panu przedstawmy wspólne intencje:Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby stale…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Adwentu

,,Pan jest blisko!” – Słowa te wprowadzają nas w czwarty tydzień Adwentu. Oto za chwilę będziemy siadali przy wigilijnym stole, już przygotowujemy się do tych wydarzeń poprzez różne porządki i zakupy. Baczmy jednak na to, aby nie przyćmiły one tych obchodów.Do przychodzącego Boga, zanieśmy nasze wspólne prośby:Za Kościół święty, aby był w świecie światłem Twojej obecności. Ciebie prosimy…Za rządzących państwami, aby sumiennie wykonywali swe rządy. Ciebie prosimy…Za opuszczonych…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Adwentu

,,Radujcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam: Radujcie się!” – Słowa te, od których swój początek bierze nazwa dzisiejszej Niedzieli – Niedzieli Gaudete (,,Radości”), wprowadzają nas w misterium tego dnia. Apostoł wzywa nas do radości, gdyż Pan jest blisko. Czy my jednak radujemy się będąc w naszych świątyniach, gdzie naprawdę Pan jest blisko? Dzisiejsza Niedziela, będąca przedostatnią Niedzielą Adwentu, zwraca naszą uwagę właśnie…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę