Tag: wprowadzenie

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – V Niedziela Zwykła

Uczestniczymy po raz kolejny w liturgii, ale czy dostrzegamy w niej przychodzącego Boga? Pismo Święte powiada, że jest On blisko nas i pyta każdego: ,,Czy chcesz…?” No właśnie, czy my pragniemy doświadczyć Jego obecności? Oczekując w modlitewnym skupieniu na rozpoczęcie tej świętej Ofiary, wzbudźmy w sobie pragnienie spotkania Go i otwórzmy się na Jego łaskę.Naszemu Bogu przedstawmy wspólne intencje:Prosimy Cię, Panie, za duchowieństwo, aby słowem i czynem świadczyli o Tobie. Ciebie prosimy…Prosimy Cię, Panie, za rządzących państwami…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Zwykła

,,Święte Świętych” – te słowa niegdyś wypowiadał kapłan do wiernych, którzy gromadzili się w kościele w celu sprawowania czynności liturgicznych i przyjęcia Ciała oraz Krwi Chrystusa. Nieustannie dostępujemy do owej Świętości, która odsłania się przed nami w znakach liturgicznych. Wzbudźmy więc w sobie intencję, w jakiej pragniemy w tej Mszy św. uczestniczyć.Do Boga wspólnie wołajmy:O zdrowie i potrzebne łaski dla papieża Franciszka. Ciebie prosimy…O rozsądek i sprawiedliwość dla rządzących państwami. Ciebie prosimy…O ulgę w cierpieniu dla chorych i strapionych. Ciebie…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Zwykła

Każda liturgia mszalna zbliża nas do Pana Boga, o ile tylko zechcemy wyjść Mu na przeciw. Pan Bóg proponuje nam swoją łaskę i mówi do nas, którzy cierpimy na chorobę grzechu, swoje słowa: ,,Czy chcesz stać się zdrowy?” (J 5, 6), oczekując na naszą odpowiedź. Może dzisiaj jest dobry moment, aby pozytywnie odpowiedzieć na Jego wezwanie.Naszemu Panu przedstawmy wspólne intencje:Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby stale…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Adwentu

,,Pan jest blisko!” – Słowa te wprowadzają nas w czwarty tydzień Adwentu. Oto za chwilę będziemy siadali przy wigilijnym stole, już przygotowujemy się do tych wydarzeń poprzez różne porządki i zakupy. Baczmy jednak na to, aby nie przyćmiły one tych obchodów.Do przychodzącego Boga, zanieśmy nasze wspólne prośby:Za Kościół święty, aby był w świecie światłem Twojej obecności. Ciebie prosimy…Za rządzących państwami, aby sumiennie wykonywali swe rządy. Ciebie prosimy…Za opuszczonych…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Adwentu

,,Radujcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam: Radujcie się!” – Słowa te, od których swój początek bierze nazwa dzisiejszej Niedzieli – Niedzieli Gaudete (,,Radości”), wprowadzają nas w misterium tego dnia. Apostoł wzywa nas do radości, gdyż Pan jest blisko. Czy my jednak radujemy się będąc w naszych świątyniach, gdzie naprawdę Pan jest blisko? Dzisiejsza Niedziela, będąca przedostatnią Niedzielą Adwentu, zwraca naszą uwagę właśnie…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj II Niedzielę Adwentu. Teksty mszalne ukazują nam dzisiaj potrzebę zwracania mniejszej uwagi na troski doczesne, na rzecz większego skupienia sią nad rzeczami wiecznymi. Dzisiaj jest dobry czas na to, aby zastanowić się, czy gromadzimy skarby na ziemi, czy raczej w niebie. Pamiętajmy jednak, że skarby gromadzone w niebie – w myśl słów Chrystusa – są dobrami, które nie przeminą. Do naszego Pana, który przychodzi, zanieśmy wspólne prośby i błagania:Za duchowieństwo Kościoła, aby…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj I Niedzielę Adwentu. Czas, w który wkraczamy, ma nam uświadomić, że nasze życie jest nieustannym adwentem – oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. Choć wspominamy je jako te, które nastąpiło w czasie w Betlejem, to wypatrujemy także tego ostatecznego przyjścia Chrystusa. Wzbudźmy więc w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę liturgię i pomni na to, że liturgia ma również wymiar eschatologiczny, uczestniczmy w tej Mszy św.Do Boga, który pragnie, abyśmy nieustannie czuwali, módlmy się w naszych potrzebach:O potrzebne dary…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata pozwala nam się cieszyć z tego, że Chrystus jest królem, który panuje nad całym światem. My jako nowy Izrael, jesteśmy jego wybranym ludem i jako taki właśnie wybrany lud składamy mu dziękczynienie. Pomni na to, jak wielką łaską zostaliśmy obdarzeni, wzbudźmy w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę świętą Ofiarę i w modlitewnym skupieniu, oczekujmy rozpoczęcia Mszy św.Do Pana panujących i Króla królujących zanieśmy nasze…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXIII Niedziela Zwykła

Ostatnie tygodnie Okresu Zwykłego zwracają naszą uwagę na eschatologię, czyli na rzeczy ostateczne. Oto dzisiaj Chrystus w Ewangelii ostrzega przed tym, co ma nastąpić, wzywając do czujności i mężnego świadczenia o Nim nawet wtedy, gdy nie będzie to łatwe. Msza święta, w której uczestniczymy, wychowuje nas do tego, abyśmy byli Jego świadkami. Dlatego prośmy dzisiaj Pana o to, aby przez zasługi Jego krzyża, pomnożyła się w nas odwaga do świadczenia o Jego obecności.Do Pana, który za dobro wynagradza,…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXII Niedziela Zwykła

Podczas każdej Ofiary Mszy św. uobecnia się na ołtarzu Ofiara krzyża. Przystępując do Komunii św. nie otrzymujemy bowiem zwykłego chleba, lecz prawdziwe Ciało Pana. Dlatego przygotowując się w milczeniu do rozpoczęcia tej Najświętszej Ofiary, wzbudźmy w swoim sercu intencję, z którą przystąpimy do ołtarza Bożego.Do naszego Pana wołajmy w naszych potrzebach:Módlmy się o potrzebne łaski dla duchownych wszystkich stanów. Ciebie prosimy…Módlmy się o roztropność dla rządzących państwami i narodami. Ciebie prosimy…Módlmy się…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę