Wspomnienie Dowolne św. Marcina de Porres – Przepisy obrzędowe

Wspomnienie Dowolne św. Marcina de Porres – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie dowolne św. Marcina de Porres, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego, biorąc z niego kolektę (MR, s. 226′). Resztę części formularza bierze się z Mszy wspólnej o zakonnikach (MR, s. 55′-56′).
  3. Wymawiając imię św. Marcina, czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). 
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa, o świętych, albo o zakonnikach (nr 70, 71, lub 74).
  5. Wybiera się I, II lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Na koniec liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa o jednym świętym (nr 23). Można także odmówić modlitwę nad ludem o świętych (nr 25 lub 26).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę