Liturgia mszalna II Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna II Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej II Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR346d).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 75-76).
  3. Śpiewa się lub – w liturgii czytanej – odmawia jedną z dwóch antyfon na wejście.
  4. W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią wiernych (IGMR, nr 51).
  5. Nie odmawia się “Chwała”, ale odmawia się “Wierzę” (MR, s. 68). Zamiast “Wierzę” wolno odmówić Skład Apostolski (WMR, nr 24).
  6. Odmawia się drugą prefację na niedziele Wielkiego Postu (nr 13).
  7. Można odmówić I, III, I o Tajemnicy Pojednania lub II o Tajemnicy Pojednania Modlitwę Eucharystyczną (w tych dwóch ostatnich przypadkach opuszcza się prefację własną modlitwy i odmawia się prefację nr 12; IGMR, nr 365; MR, s. 343*)
  8. Można zastosować modlitwę nad ludem, wybierając spośród wielu form konkretny wariant (Tamże, s. 395*). W sposób szczególny warto wykorzystać warianty 6-16.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę