Liturgia mszalna III Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna III Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej III Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR346d).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 82-83).
  3. Śpiewa się lub – w liturgii czytanej – odmawia jedną z dwóch antyfon na wejście.
  4. W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią wiernych (IGMR, nr 51).
  5. Nie odmawia się “Chwała”, ale odmawia się “Wierzę” (MR, s. 82). Zamiast “Wierzę” wolno odmówić Skład Apostolski (WMR, nr 24).
  6. Odmawia się trzecią prefację na Niedzielę Wielkiego Postu (nr 14), o ile tylko odczytano perykopę o Samarytance. W innym wypadku: odmawia się pierwszą lub drugą prefację wielkopostną (nr 8 lub 9).
  7. Można odmówić I, III, I o Tajemnicy Pojednania lub II o Tajemnicy Pojednania Modlitwę Eucharystyczną (w tych dwóch ostatnich przypadkach opuszcza się prefację własną modlitwy i odmawia się prefację nr 12; IGMR, nr 365; MR, s. 343*).
  8. Spośród dwóch antyfon na Komunię wybiera się jedną, dostosowaną do Ewangelii.
  9. Można zastosować modlitwę nad ludem, wybierając spośród wielu form konkretny wariant (Tamże, s. 395*). W sposób szczególny warto wykorzystać warianty 6-16.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę