Liturgia mszalna IV Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna IV Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej IV Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet lub róż (IGMR346d i 346f).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 90-91).
  3. Wolno przyozdobić ołtarz kwiatami i grać na organach nie tylko w celu podtrzymania śpiewu (CE, nr 252).
  4. W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią wiernych (IGMR, nr 51).
  5. Nie odmawia się “Chwała”, ale odmawia się “Wierzę” (MR, s. 68). Zamiast “Wierzę” wolno odmówić Skład Apostolski (WMR, nr 24).
  6. Odmawia się czwartą prefację na niedziele Wielkiego Postu (nr 15). Jeśli natomiast nie odczytało się Ewangelii o niewidomym od urodzenia, odmawia się pierwszą lub drugą prefację na Wielki Post (nr 8 lub 9).
  7. Można odmówić I, III, I o Tajemnicy Pojednania lub II o Tajemnicy Pojednania Modlitwę Eucharystyczną (w tych dwóch ostatnich przypadkach opuszcza się prefację własną modlitwy i odmawia się prefację nr 12; IGMR, nr 365; MR, s. 343*).
  8. Spośród antyfon na Komunię wybiera się jedną, zależnie od tego, którą Ewangelię odczytano.
  9. Można zastosować modlitwę nad ludem, wybierając spośród wielu form konkretny wariant (Tamże, s. 395*). W sposób szczególny warto wykorzystać warianty 6-16.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę