Liturgia mszalna w II Niedzielę Wielkanocną – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna w II Niedzielę Wielkanocną – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w II Niedzielę Wielkanocną, pragniemy przypomnieć, że:

  1. Msze św. są sprawowane ze specjalnego formularza (MR, s. 192-193).
  2. Pożądane jest dokonanie aspersji (PS, nr 97).
  3. Odmawia się Chwała Wierzę (MR, s. 184). 
  4. Przed Ewangelią można zaśpiewać sekwencję (ale nie z ambony), podczas której wszyscy siedzą. Gdy liturgia jest Mszą recytowaną: opuszcza się sekwencję (GR, nr 8).
  5. Odmawia się pierwszą prefację wielkanocną (nr 20) ze wstawką: “zwłaszcza w tym dniu”.
  6. Wybiera się I lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365a). Niezależnie od wybranej modlitwy wspomina się tajemnicę dnia.
  7. Na koniec liturgii możemy udzielić uroczystego błogosławieństwa (MR, nr 7).
  8. Do słów rozesłania dodaje się podwójne ,,Alleluja”.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę