Liturgia mszalna we Wspomnienie Dowolne św. Kaliksta – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie Dowolne św. Kaliksta – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie dowolne św. Kaliksta, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 205′). Wszystkie części zmienne poza kolektą bierze się jednak z formularza Mszy wspólnej o męczennikach (s. 18″-19″) lub o papieżach (s. 27″-28″).
  3. Wymawiając imię św. Kaliksta, czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). 
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa, o świętych, o świętych pasterzach, albo o męczennikach (nr 70, 71, 72 lub 73).
  5. Wybiera się I, II lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Na koniec liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa o pasterzu, o męczenniku lub o jednym świętym (nr 19, 20 lub 21). Można także odmówić modlitwę nad ludem o świętych (nr 25 lub 26).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę