Modlitwa powszechna – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Modlitwa powszechna – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pełni ufności w Miłosierdzie Pana zanieśmy do Niego nasze prośby: 

  1. Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby pełni wiary prowadzili powierzony im lud do Chrystusa. Ciebie prosimy… 
  2. Módlmy się za rodziny, aby zawierzając się Najświętszemu Sercu Jezusa, coraz bardziej wzrastały w miłości. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za poszukujących sensu życia, aby odnaleźli go przy pałającym żarem miłości Sercu Jezusa. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w radości zbawionych. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy coraz bardziej otwierali się na Bożą łaskę i wiernie realizowali zadania Ewangelii. Ciebie prosimy…

Boże Ty darzysz miłością Swój lud i wspierasz go Swoją łaską, wysłuchaj łaskawie naszych próśb i nieustannie nas wspomagaj. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Opr. Mateusz Sadowski

Tags: , , ,

Przetłumacz stronę