Modlitwa powszechna – X Niedziela Zwykła (Rok B)

Modlitwa powszechna – X Niedziela Zwykła (Rok B)

Pokładamy całą nadzieję w Panu, który jest Zbawicielem pełnym miłosierdzia, dlatego zanieśmy Mu nasze pokorne prośby:

  1. Umacniaj biskupów, prezbiterów i diakonów, aby stale wypełniali Twoją świętą wolę w Kościele. Ciebie prosimy…
  2. Umacniaj narody świata, aby nie zapominały o wiecznej i nieprzemijającej ojczyźnie w niebie. Ciebie prosimy…
  3. Umacniaj chorych na duszy i ciele, aby cierpienie nie odebrało im sensu życia, lecz by stało się ich drogą do świętości. Ciebie prosimy…
  4. Otwórz bramy Raju przed zmarłymi i spraw, aby mogli cieszyć się Twoją obecnością przez całą wieczność. Ciebie prosimy…
  5. Umacniaj naszą wspólnotę parafialną, aby, mając tego samego ducha wiary, miała także w sercu wspólny cel, jakim jest życie wieczne. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, u Ciebie jest łaska i obfite odkupienie. Wysłuchaj naszych modlitw, które z ufnością Tobie składamy i spraw, byśmy mieli w sobie pragnienie wypełniania Twej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Opr. Ewa Chybin

Tags: , , ,

Przetłumacz stronę