Msza św. wotywna o Najświętszym Imieniu Jezus – Przepisy obrzędowe

Msza św. wotywna o Najświętszym Imieniu Jezus – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. wotywnej o Najświętszym Imieniu Jezus:

  1. Mszę św. można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest biel (MR, s. 184″).
  3. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 184″-185″).
  4. Perykopy odczytywane w liturgii słowa można powziąć ze specjalnego zbioru czytań na tę okoliczność: I czytanie i psalm poza OW: Wj 3, 13-15 + Ps 113(112), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: ,,Niech imię Pana będzie pochwalone”)/Syr 51, 8-12 + Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: ,,Wzywajcie Pana, chwalcie Jego imię”);  I czytanie w OW: Dz 3, 1-10 + Ps 113(112), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: ,,Niech imię Pana będzie pochwalone”)/Dz 4, 8-12 + Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: ,,Wzywajcie Pana, chwalcie Jego imię”)/Dz 5, 27b-32. 40b-42 + Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: ,,Wzywajcie Pana, chwalcie Jego imię”);; II czytanie: 1 Kor 1, 1-3/Flp 2, 6-11/Kol 3, 12-17; Werset i Ewangelia: Dn 3, 52b + Mt 1, 18-25/Dn 3, 52b + Łk 2, 16-21/Ps 96(95), 2 + J 14, 6-14 (LMVII, s. 460-470).
  5. Prefacją mszalną jest pierwsza prefacja o Męce Pańskie (nr 17).
  6. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym celebruje się tę liturgię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę