Msza św. wotywna o Świętym Pawle Apostole – Przepisy obrzędowe

Msza św. wotywna o Świętym Pawle Apostole – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. wotywnej o Świętym Pawle Apostole, przypominamy, że:

  1. Mszę św. można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomiast może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (MR, s. 198″).
  3. Mszę św. sprawuje się z formularza Mszy wotywnej (MR, s. 198″).
  4. Perykopy odczytywane w liturgii słowa, o ile przepisy dnia na to zezwalają, można powziąć ze zbioru czytań na święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia; LMVIII, s. 513).
  5. Prefacją mszalną jest pierwsza prefacja o Apostołach (nr 67).
  6. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym celebruje się tę liturgię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę