Msza św. za zmarłe nieochrzczone dziecko (w trakcie pogrzebu) – Przepisy obrzędowe

Msza św. za zmarłe nieochrzczone dziecko (w trakcie pogrzebu) – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. za zmarłe nieochrzczone dziecko, przypominamy, że:

  1. Mszę św. można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Wielkim Czwartkiem, uroczystościami obowiązującymi oraz Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy (IGMR, nr 380).
  2. Liturgię sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 241″-242″).
  3. Kolorem szat liturgicznych jest biel (WOP, nr 22d).
  4. W Okresie Wielkanocnym, mimo że przy antyfonach zawarto zakończenie ,,Alleluja”, kapłan może je opuścić, jeśli uzna to za stosowne (Tamże, s. 203″).
  5. Kapłan wybiera spośród dwóch kolekt jedną, którą odmawia.
  6. Należy wygłosić homilię, która nie może być mową pochwalną (IGMR, nr 382).
  7. Prefacją mszalną jest jedna z pięciu prefacji za zmarłych, którą wybiera kapłan (nr 86-90).
  8. Modlitwą eucharystyczną tej Mszy św. jest I, II lub III kanon mszalny, ze względu na to, że można w nich dodać wstawkę za zmarłego. 
  9. Jeśli w kościele jest obecna trumna lub też obrzęd odbywa się na cmentarzu i za chwilę nastąpi pochówek, opuszczając obrzędy zakończenia, kapłan po Komunii św. dokonuje obrzędu ostatniego polecenia (IGMR, nr 384).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę