“Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie” – Ale czemu dzwony?

“Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie” – Ale czemu dzwony?

W Orędziu Wielkanocnym usłyszymy słowa wzywające dzwony do obwieszczenia zbawienia. Ale dlaczego dzwony? Amalariusz z Metzu (+850) powie, że dzwony są głosem, który ma nam przypomnieć o Bogu. W Starym Testamencie czytamy, że trąby służyły do zgromadzenia ludu (Lb 10, 2). Hieronim ze Strydonu (+420) wskaże tu, że trąba to inaczej dzwon. Łącząc te dwa zdania, można dojść do konkluzji, że dzwon jest zwołaniem ludu ku przypomnieniu mu o Bogu. Ale czy tylko? Niekiedy jest wezwaniem do pokuty (Jl 2, 15-16). Cenne tu jest słowo “wezwanie”, ponieważ dzwon ma być wezwaniem ludu do pamiętania o Bogu. Dlatego wzywając dzwony, które głoszą zbawienie, prosimy, aby dzwony te wezwały nas do poznania i głoszenia tajemnicy odkupienia.

Dawid Makowski

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę