Tag: Notatka liturgiczna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Notatka liturgiczna: Znaczenie słów rozesłania

Na końcu każdej Mszy św. występują słowa rozesłania, które po łacinie brzmią: “Ite, missa est”. Słowa te nie są bynajmniej jedynie wersetem kończącym Mszę św., ale raczej odnoszą się do ważnej prawdy teologicznej. Jest to bowiem niejako zaproszenie do chwały świętych, o czym Autor Listu do Hebrajczyków mówi w słowach: Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku (Hbr 4, 11). Żertwa została bowiem wysłana do nieba, człowiek ma za nią podążać w sposób zdecydowany, stąd…
Dowiedz się więcej

Notatka liturgiczna: Rola wspomnień o Ablu w Mszale Rzymskim

Biblijny Abel, który składał Bogu ofiarę z pierwocin trzony oraz z tłuszczu tychże zwierząt (por. Rdz 4, 4), jest wzmiankowany przez Mszał Rzymski aż trzy razy.  Pierwszym i drugim tekstem wzmiankującym o Ablu jest fragment I Modlitwy Eucharystycznej (umieszczonej zarówno w sekcji anafor (MR/08, s. 1251), jak i w obrzędach Triduum Paschalnego (MR/08, s. 570)) w której padają następujące słowa: „Racz wejrzeć na nie [składane dary – przyp. wł.] z miłością i łaskawie…
Dowiedz się więcej

Notatka liturgiczna: dialog prefacyjny

Na początku modlitwy eucharystycznej kapłan pozdrawia wiernych słowami: Pan z wami[1]. W ten sposób rozpoczyna się święty hymn dziękczynienia[2]. Mówi się tu o hymnie, ponieważ Mistrz przed swoją męką, zanim udał się do Ogrodu Oliwnego, odśpiewał hymn (por. J 13, 31 – 14, 40). Jest to zatem ten hymn, w którym dziewięć chórów anielskich łączy się z ludźmi, gdyż Chrystus przyszedł szukać zagubionych owiec, a ich nawrócenie raduje…
Dowiedz się więcej

“Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie” – Ale czemu dzwony?

W Orędziu Wielkanocnym usłyszymy słowa wzywające dzwony do obwieszczenia zbawienia. Ale dlaczego dzwony? Amalariusz z Metzu (+850) powie, że dzwony są głosem, który ma nam przypomnieć o Bogu. W Starym Testamencie czytamy, że trąby służyły do zgromadzenia ludu (Lb 10, 2). Hieronim ze Strydonu (+420) wskaże tu, że trąba to inaczej dzwon. Łącząc te dwa zdania, można dojść do konkluzji, że dzwon jest zwołaniem ludu ku przypomnieniu mu o Bogu. Ale czy tylko? Niekiedy jest wezwaniem do pokuty (Jl 2,…
Dowiedz się więcej

Notatka liturgiczna: ,,Bóg przez wszystkie wieki wieków” – Czyli na kiedy?

W wielu modlitwach liturgicznych słyszymy często te znamienne słowa: ,,Bóg przez wszystkie wieki wieków”. Odpowiadamy na to: ,,Amen”. Co jednak oznacza owo: ,,Bóg przez wszystkie wieki wieków”? Otóż poprzez to wypowiadamy imię Boga, a jednak wskazujemy na pewną Jego cechę. Bóg jest wieczny – to jest Jego cecha: nie ma w Nim zmienności czasów. Świadczą o tym słowa: Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi (Ap…
Dowiedz się więcej

Notatka liturgiczna: ,,Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”

“Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”Słowa te recytujemy lub śpiewamy w każdej świątecznej lub bardziej okazałej liturgii. Oto czytamy w Ewangelii: Zjawiło się z Aniołem mnóstwo wojska niebieskiego, wielbiąc Boga, i mówiąc: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (Łk 2, 13-14). Wydarzenie to miało miejsce przy narodzinach Chrystusa. Co te słowa jednak oznaczają? Niewątpliwie mają one charakter uwielbienia, skoro się…
Dowiedz się więcej

,,Pan z wami”, ale dlaczego wymawiane tyłem do ludzi przed prefacją?

Jeśli spoglądniemy na liturgię sprawowaną przy ołtarzu przyściennym, to zauważymy, że podczas pozdrowienia wiernych przed prefacją, kapłan nie odwraca się do nich, aby ich pozdrowić. Dlaczego w tym wypadku czyni wyjątek od reguły, nakazującej mu zwrócenie się do ludzi? Dlatego, że przystępuje do największej tajemnicy. Oto Chrystus w Ewangelii przestrzega przed spoglądaniem się za siebie, gdy już rozpoczęło się pracę: Nikt kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego (Łk…
Dowiedz się więcej

Notatka liturgiczna: ,,Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”

“Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”Słowa te recytujemy lub śpiewamy w każdej liturgii mszalnej, ale czy rozumiemy, o kim jest tutaj mowa? W Ewangelii Chrystus rzekł: Nie ujrzycie Mnie odtąd, dopóki nie powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (Mt 23, 39). Sformułowania tego użył jednak tłum już wcześniej, gdy Zbawiciel przybywał do Jerozolimy: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie (Mt 21, 9). Słowa te, powzięte z Psalmu 118, odnoszą…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę