Obrzęd błogosławieństwa kobiety przed lub po urodzeniu dziecka – Pomoce obrzędowe

Obrzęd błogosławieństwa kobiety przed lub po urodzeniu dziecka – Pomoce obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa kobiety przed lub po narodzeniu dziecka, przypominamy:

A. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Szafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (OBpol, 217).
 2. Miejscem sprawowania tego obrzędu jest szpital lub dom rodzinny, gdyż zakłada się, że kobieta nie mogła uczestniczyć w chrzcinach swego dziecka (OBpol, 216).
B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KOBIETY PRZED URODZENIEM DZIECKA (DŁUŻSZY)
 1. Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 219-222).
 2. Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy (OBpol, 223-226).
 3. Następnie wygłasza się prośby (OBpol, 227).
 4. Po wygłoszeniu modlitwy powszechnej, szafarz – jeśli jest duchownym – wyciąga ręce nad kobietą, albo kreśli na jej czole znak krzyża lub trzyma ręce złożone i odmawia modlitwę błogosławieństwa (OBpol, 228).
 5. Wygłasza się wezwanie do modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, którą jest np. Pod Twoją obronę; Matko Odkupiciela; Witaj, Królowo lub Zdrowaś, Maryjo (OBpol, 229).
 6. Obrzęd kończy się uroczystym błogosławieństwem, jeśli przewodniczy mu duchowny, albo znakiem krzyża z odpowiednią formuła, jeśli przewodniczy mu świecki (OBpol, 230-231).
C. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KOBIETY PRZED URODZENIEM DZIECKA (KRÓTSZY)
 1. Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się wezwanie: Wspomożenie nasze, po którym odczytuje się jeden z fragmentów Pisma Świętego (Iz 44, 3 lub Łk 1, 41-42). 
 2. Szafarz odmawia modlitwę błogosławieństwa: z rękoma wyciągniętymi nad kobietą (diakon lub kapłan) lub złożonymi (świecki).
 3. Diakon lub kapłan mogą ponadto zastosować krótką formułę błogosławieństwa (OBpol, 232-235).
D. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KOBIETY PO URODZENIU DZIECKA (DŁUŻSZY)
 1. Powinno się go sprawować łącznie z obrzędem chrztu dziecka, ale ze słusznej przyczyny, gdy matka nie mogła uczestniczyć w tym obrzędzie, należy jej udzielić błogosławieństwa podczas osobnej celebracji (OBpol, 237).
 2. Gdy rodzina lub wspólnota wiernych się zgromadzi, szafarz obrzędu wzywa do uczynienia znaku krzyża, pozdrawia zerbanych i wprowadza w obrzęd błogosławieństwa (OBpol, 238-241).
 3. Następnie wygłasza się czytania i śpiew, po którym szafarz może krótko wyjaśnić odczytane perykopy (OBpol, 242-245).
 4. Potem występuje dziękczynienie, składające się z sześciu wezwań, na które odpowiada się: “Dzięki Tobie, Panie” (OBpol, 246).
 5. Gdy wygłosi się dziękczynienie, kapłan lub diakon rozkłada ręce (świecki szafarz trzyma je złożone) i odmawia modlitwę błogosławieństwa, wybierając jedną spośród dwóch formuł (OBpol, 248-249).
 6. Szafarz duchowny wygłasza następnie uroczyste błogosławieństwo wieńczące celebrację, a szafarz świecki wykonuje znak krzyża, wzywając przy tym Bożego błogosławieństwa (OBpol, 250-252).
 7. Obrzęd można zakończyć śpiewem (OBpol, 253).
E. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KOBIETY PO URODZENIU DZIECKA (KRÓTSZY)
 1. Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się wezwanie: Wspomożenie nasze, po którym odczytuje się jeden z fragmentów Pisma Świętego (1 Sm 1, 27/Łk 1, 68-69/1 Tes 5, 18). 
 2. Szafarz odmawia modlitwę błogosławieństwa: z rękoma wyciągniętymi nad kobietą (diakon lub kapłan) lub złożonymi (świecki).
 3. Diakon lub kapłan mogą ponadto zastosować krótką formułę błogosławieństwa (OBpol, 254-257).
F. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED URODZENIEM DZIECKA

Czytanie: Łk 1, 39-45/Łk 1, 26-38/Łk 2, 1-14 (wybiera się jedno z nich).
Śpiew międzylekcyjny: Ps 33(32), 12 i 18. 20 i 22 (z refrenem: “Pełna jest ziemia łaskawości Pana”).

UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 225).

G. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PO URODZENIU DZIECKA

Czytanie: 1 Sm 1, 20-28/1 Sm 2, 1-10/Łk 1, 67-79 (wybiera się jedno z nich).
Śpiew międzylekcyjny: PPs 128(127), 1-2. 3. 4-5 (z refrenem: “Dzieci twoje jak oliwne gałązki”).

UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 244).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę