Obrzęd błogosławieństwa narzeczonych – Pomoce obrzędowe

Obrzęd błogosławieństwa narzeczonych – Pomoce obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa narzeczonych, przypominamy:

A. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Szafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (zwłaszcza któryś z rodziców).
  2. Jeśli szafarzem jest duchowny, należy wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi tu o czynność sakramentalną (OBpol, 196).
  3. Nie wolno łączyć tego błogosławieństwa ze sprawowaniem Mszy św. (OBpol, 198).
B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
  1. Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 199-202).
  2. Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy (OBpol, 203-207).
  3. Następnie wygłasza się prośby, przed którymi jednak zawierający zaręczyny mogą zgodnie ze zwyczajem lokalnym wykonać jakiś znak, ukazujący ich zamierzania lub podpisać stosowne dokumenty (OBpol, 208-209.).
  4. Można pobłogosławić pierścioki lub inne dary zaręczynowe (OBpol, 210). 
  5. Modlitwę błogosławieństwa szafarz odmawia z rękoma złożonymi (jeśli jest świeckim) lub rozłożonymi (jeśli jest duchownym), wybierając formułę modlitewną dla swego stanu (OBpol, 211-212).
  6. Obrzęd kończy się specjalną formułą, po której można wykonać odpowiedni śpiew (OBpol, 213-214).
C. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Czytanie: J 15, 9-12/1 Kor 13, 4-13/Oz 2, 21-25/Flp 2, 1-5 (wybiera się jedno z nich).
Śpiew międzylekcyjny: Ps 145(144), 8-9. 10 i 15. 17-18 (z refrenem: “Nasz Pan jest dobry dla wszystkich swych dzieci”).

UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 206).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę