Obrzęd błogosławieństwa rodzin – Przepisy obrzędowe

Obrzęd błogosławieństwa rodzin – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących obrzędu błogosławieństwa rodzin, przypominamy:

A. OBRZĘD SPRAWOWANY POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ
 1. Szafarzem obrzędu jest duchowny (kapłan lub diakon) albo świecki (OBpol, 44).
 2. Obrzęd zaczyna się od wykonania znaku krzyża i pozdrowienia, po którym następuje krótkie wprowadzenie (OBpol, 46-49).
 3. Następnie odczytuje się lekcję mszalną i wygłasza śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz może wygłosić krótką przemowę. Obrzędy związane z proklamacją słowa wieńczy modlitwa powszechna (OBpol, 54-55).
 4. Po modlitwie powszechnej odmawia się modlitwę Pańską (OBpol, 56).
 5. Gdy zakończy się odmawianie modlitwy Pańskiej, dokonuje się obrzędu błogosławieństwa, wymawiając jedną z dwóch przedstawionych modlitw. Szafarz duchowny wyciąga wówczas ręce nad rodziną, a świecki ma je złożone (OBpol, 57-58).
 6. Można pokropić zgromadzoną rodzinę wodą święconą (OBpol, 59).
 7. Obrzęd kończy się przemową szafarza, po której można wykonać odpowiedni śpiew (OBpol, 60).
B. OBRZĘD SPRAWOWANY PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
 1. Szafarzem obrzędu jest kapłan, który sprawując Mszę w domu rodziny, winien stosować się do instrukcji “Actio pastoralis” albo do “Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci” (OBpol, 62).
 2. Cały obrzęd mszalny sprawuje się jak zwykle aż do Ewangelii (włącznie), po której celebrans winien wygłosić homilię na temat istoty życia rodzinnego w Kościele (OBpol, 63).
 3. W modlitwie powszechnej dodaje się intencje za rodzinę lub odmawia się formułę modlitwy powszechnej z obrzędu błogosławieństwa rodzin (OBpol, 64).
 4. Na zakończenie modlitwy powszechnej kapłan jak zwykle odmawia modlitwę, która wzięta z obrzędu błogosławieństw, może być z kolei uroczystą modlitwą nad ludem, odmawianą na zakończenie celebracji. W takim wypadku opuszcza się tę formułę po modlitwie powszechnej. (OBpol, 64).
 5. Powyższa modlitwa to oracja błogosławieństwa, która zależnie od zdania celebransa, może być – jak wspomniano – odmówiona albo po modlitwie powszechnej, albo na końcu celebracji, po wezwaniu: “Pochylcie głowy na błogosławieństwo” (OBpol, 67).
C. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Czytanie: 1 Kor 12, 12-14/Ef 4, 1-6/Rz 12, 4-16/1 Kor 12, 31b-13, 7 (wybiera się jedno z nich).
Śpiew międzylekcyjny: Ps 128(127), 1-2. 3. 4-5 (z refrenem: “Błogosławiony, kto się boi Pana”).

UWAGA: Zamiast Psalmu w obrzędzie sprawowanym poza Mszą świętą, można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 53).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę