Obrzęd kanonizacji Świętego – Przepisy obrzędowe

Obrzęd kanonizacji Świętego – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia obrzędu kanonizacji Świętego, przypominamy, że:

 1. W procesji wejścia śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych.
 2. Przed momentem rozpoczęcia właściwego obrzędu, kardynał-prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych oraz postulator procesu kanonizacyjnego udają się do papieża z prośbą o to, by dokonał kanonizacji konkretnego Świętego/konkretnych Świętych.
 3. Papież odpowiada na to, wzywając wszystkich do modlitwy.
 4. Po modlitwie następuje obowiązkowa chwila ciszy, po której papież odmawia modlitwę.
 5. Gdy zakończy się odmawianie pierwszej modlitwy, następuje druga prośba, którą wygłasza jedynie kardynał-prefekt.
 6. Następnie ma miejsce śpiew hymnu do Ducha Świętego “Veni Creator Spiritus”.
 7. Po zakończeniu śpiewania hymnu, kardynał-prefekt wygłasza kolejną, trzecią prośbę o kanonizację. 
 8. Gdy zostanie wygłoszona trzecia prośba, papież wygłasza formułę kanonizacyjną. Po niej obok ołtarza umieszcza się relikwie, przy których stawia się świece. Diakon natomiast okadza nowo intronizowane relikwie. 
 9. Po okadzeniu, śpiewa się hymn “Te Deum”.
 10. Gdy zakończy się śpiew hymnu, kardnał-prefekt dziękuje papieżowi za dokonaną kanonizację, po czym podchodzi do niego, aby go pozdrowić.
 11. Mszę św. sprawuje się jak zwykle od obrzędów wstępnych. 

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę