Obrzędy błogosławieństwa stowarzyszeń powołanych do niesienia pomocy w publicznych potrzebach – Przepisy obrzędowe

Obrzędy błogosławieństwa stowarzyszeń powołanych do niesienia pomocy w publicznych potrzebach – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa stowarzyszeń powołanych do niesienia pomocy w publicznych potrzebach, przypominamy:

A. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Pod nazwą “stowarzyszenia powołanego do niesienia pomocy w publicznych potrzebach” rozumie się te stowarzyszenia, które zajmują się umieszczaniem chorych w szpitalach, walką przeciwko żywiołom (pomocą podczas gaszenia pożarów czy opanowania powodzi itd.), działającą na rzecz pomocy z ramienia władzy publicznej (OBpol, 389).
 2. Szafarzem obrzędu jest duchowny (OBpol, 390).
B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
 1. Gdy zgromadzą się członkowie stowarzyszenia, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 391-393).
 2. Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy (OBpol, 394-398).
 3. Następnie wygłasza się prośby (OBpol, 399). Zamiast niej można jednak odmówić wezwanie do modlitwy błogosławieństwa (OBpol, 400).
 4. Później szafarz rozkłada ręce i odmawia modlitwę błogosławieństwa (OBpol, 401). 
 5. Potem można zaśpiewać pieśń “Przykazanie nowe daję wam” lub “Gdzie miłość prawdziwa i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego”, albo jakąś inną pieśń (OBpol, 402-404).
  C. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

  Czytanie: Mt 25, 31-46/Iz 58, 1ab. 5-11/Tb 12, 6-13/Syr 3, 30 – 4, 10/Syr 7, 32-35/Mk 2, 1-12/Łk 10, 25-37/J 13, 12-17 (wybiera się jedną perykopę).
  Śpiew międzylekcyjny: Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7. 10-11. 12-13 (z refrenem: “Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry”), albo: Ps 103(102), 1-2. 3-4. 11-12. 13-14. 17-18 (z refrenem: “Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”).

  UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 397).

  Opr. Dawid Makowski

  Tags: , , , , , ,

  Przetłumacz stronę