Obrzędy błogosławieństwa związane z katechizacją i wspólną modlitwą – Przepisy obrzędowe

Obrzędy błogosławieństwa związane z katechizacją i wspólną modlitwą – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa związane z katechizacją i wspólną modlitwą, przypominamy:

A. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Szafarzem obrzędu jest duchowny (OBpol, 362).
 2. Obrzęd sprawuje się w połączeniu z liturgią słowa lub Mszą św. (OBpol, 361).
B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KATECHETÓW

PODCZAS LITURGII SŁOWA

 1. Gdy wspólnota się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 363-365).
 2. Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy (OBpol, 366-368).
 3. Następnie wygłasza się prośby (OBpol, 309). 
 4. Po wygłoszeniu modlitwy powszechnej, szafarz rozkłada ręce i odmawia modlitwę błogosławieństwa (OBpol, 370). 
 5. Obrzęd kończy się uroczystym błogosławieństwem (OBpol, 371).
 6. Na koniec można wykonać tematyczny śpiew (OBpol, 372).

PODCZAS LITURGII MSZALNEJ

 1. Jeśli przepisy na to pozwalają, sprawuje się Mszę św. za świeckich z jej czytaniami (OBpol, 373).
 2. Całą Mszę św. sprawuje się jak zwykle do Ewangelii (włącznie), po której wygłasza się tematyczną homilię (OBpol, 374).
 3. Następnie odmawia się modlitwę powszechną (OBpol, 375), której zakończeniem jest modlitwa błogosławieństwa (OBpol, 376). Jednakże można ją odmówić jako modlitwę nad ludem na zakończenie Mszy św. (OBpol, 377).
C. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UCZESTNIKÓW KATECHIZACJI LUB WSPÓLNEJ MODLITWY
 1. Może być szafowany przez duchownego lub świeckiego (OBpol, 381).
 2. Winien być poprzedzony liturgią godzin lub wezwaniem do Ducha Świętego (np. “O Stworzycielu” czy “Przybądź, Duchu”), po którym należy odczytać odpowiednie perykopy biblijne i całość zakończyć kolektą z Mszy o Duchu Świętym lub z Mszy VII Tygodnia Wielkanocnego, albo Mszy za zgromadzenie o charakterze duchowym lub duszpasterskim (OBpol, 378).
 3. Obrzęd rozpoczyna się od wprowadzenia do niego (OBpol, 382).
 4. Następnie wygłasza się prośby, po których odmawia się modlitwę błogosławieństwa (OBpol, 383-385). Zamiast próśb można wygłosić wezwanie do modlitwy oraz zachować chwilę modlitwnego milczenia (OBpol, 384).
 5. Obrzęd kończy się specjalną formułą, po którym można wykonać odpowiedni śpiew (OBpol, 386-387).
  D. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KATECHETÓW

  Czytanie: Rz 10, 9-15.
  Śpiew międzylekcyjny: Ps 96(95), 1-2. 3 i 7. 8a i 9-10a (z refrenem: “Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów”).

  UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 367).

  Opr. Dawid Makowski

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę