Tag: Gloria

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Notatka liturgiczna: ,,Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”

“Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”Słowa te recytujemy lub śpiewamy w każdej świątecznej lub bardziej okazałej liturgii. Oto czytamy w Ewangelii: Zjawiło się z Aniołem mnóstwo wojska niebieskiego, wielbiąc Boga, i mówiąc: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (Łk 2, 13-14). Wydarzenie to miało miejsce przy narodzinach Chrystusa. Co te słowa jednak oznaczają? Niewątpliwie mają one charakter uwielbienia, skoro się…
Dowiedz się więcej

,,Chwała na wysokości Bogu”

Chwała na wysokości Bogu – „to starochrześcijański i czcigodny hymn, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka. Hymnu tego nie można zastępować innym tekstem”. Takie jednoznaczne wskazanie odnajdujemy w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego (nr 53). Dlaczego ten hymn jest tak szczególny? I dlaczego nie wolno go zastępować…
Dowiedz się więcej

Od początku Mszy Świętej do Epistoły (Cz. II., Rozdz. II.)

CZĘŚĆ DRUGA O ceremoniach i obrzędach Mszy Świętej Rozdział drugi – Od początku Mszy Świętej do Epistoły Przystąpmy do początku samej Mszy Świętej, która rozpoczyna się od introitu, to jest – śpiewanej lub czytanej – takiej sentencji Pisma Świętego dostosowanej do czasu i rangi nabożeństwa, którą wieńczy antyfona lub wychwalenie Trójcy Świętej, jak to ma miejsce przy Psalmach. Powstanie introitu jest upatrywane w ustawach Apostołów, albowiem opis Mszy…
Dowiedz się więcej

Zarys Mszy świętej rytu mozarabskiego (zreformowanego)

Liturgia Kościoła świętego posiada bardzo wiele rytów liturgicznych, czyli pewnych ,,schematów”, wedle których sprawuje się Najświętsze Obrzędy. Jednym z nich jest właśnie obrządek mozarabski, zwany również wizygockim, toledańskim, gotyckim czy staro-hiszpańskim. Msza św. sprawowana w tym rycie jest odprawiana w katedrze w Toledo. W polskiej literaturze przedmiotu znajduje się kilka pozycji opisujących tę liturgię, jednakże dalej jest ona słabo znana. Właśnie dlatego stworzono publikację…
Dowiedz się więcej

Śpiew anielski – ,,Gloria in excelsis Deo”

W Ewangelii według św. Łukasza zostało napisane, że po Narodzinach Jezusa, anioł przyszedł do pasterzy, by im oznajmić radosną nowinę. Po przekazaniu tej wieści, przyłączyło się do niego wiele istot niebieskich, które wraz z nim śpiewały: ,,Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”[1]. Wprowadzenie W poprzednim artykule został poruszony temat aktu pokuty, po którym śpiewa się pieśń anielską, tj. hymn Gloria. Tym razem autor pragnie się skupić nad kolejną…
Dowiedz się więcej

Zapowiedź serii o częściach stałych Mszy świętej

Czym są części stałe Mszy św.? Z pewnością każdy na to pytanie zna odpowiedź. Trudność pojawia się dopiero wtedy, gdy chcemy określić, jakie treści się w nich znajdują. Wielu światłych liturgistów czy teologów dostrzega w tych elementach wielkie bogactwo teologiczno-liturgiczne. Każda bowiem część Mszy św. coś symbolizuje. W tej serii pragniemy się skupić wyłącznie na częściach stałych, które (z małymi wyjątkami) występują w każdej liturgii. Uczestnicząc w celebracji Mszy św. na samym jej…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę