Tag: Modlitwa

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Do kogo wspólnota zwraca się ze swymi prośbami? – Rozważania o liturgii

Wspólne kapłaństwo wszystkich wiernych znajduje swoje szczególne odzwierciedlenie w modlitwie powszechnej. Należy więc dlatego zwrócić szczególną uwagę na to, do kogo wspólnota zwraca się w modlitwie (por. Tertulian, Adversus Marcionem IV, 9 ( CCSL 1, 560); Orygenes, Disputatio cum Heracleida 4, 24 ( SCr 67, 62); Statuta Conciliii Hipponensis breviata 21 ( CCSL 149, 39): do Ojca przez Syna w Duchu Świętym*. Intencje kierowane do Chrystusa wymagają więc wyjaśnienia. Jest rzeczą jasną, że Kościół-Oblubienica może również zwracać…
Dowiedz się więcej

Polskie tłumaczenie broszury o modlitwie autorstwa Dykasterii ds. Ewangelizacji

Watykan po raz kolejny przygotował materiały pomocnicze dotyczące roku ogłoszonego przez papieża – tym razem Roku Modlitwy 21 lutego 2024 roku Dykasteria ds. Ewangelizacji – sekcja ds. podstawowych zadań ewangelizacji w świecie wydała 76-stronicowy przewodnik po rozmaitych aspektach modlitwy, najpierw wyłącznie w języku włoskim, teraz także m.in. po polsku. Jego tytuł – Naucz nas modlić się, pochodzi z 11. rozdziału Ewangelii wg. św. Łukasza.

“Oczy wszystkich…” (Ps 144, 15)

“Oczy wszystkich są zwrócone ku Tobie, o Panie, i Ty każdemu udzielasz żywności w swoim czasie; Ty otwierasz rękę swoją i napełniasz błogosławieństwem wszystko, co żyje”. Taka jest modlitwa nasza, nim się posilimy pokarmem doczesnym. Te same słowa śpiewamy we mszy na święto Bożego Ciała, prosząc niemi o pokarm niebieski. I podoba się nam ta pomysłowa równobieźność słów i domyślamy się, że pod nią kryje się równoległość wyrażonych przez słowa rzeczy. Tak też jest w istocie.…
Dowiedz się więcej

Duch Święty w liturgii

Nie uchwytujemy dostatecznie działania Ducha Świętego w ekonomii życia Kościoła. Ono nam uchodzi, bo istota jego należy do porządku czysto nadprzyrodzonego. A jednak nic, absolutnie nic się nie dzieje bez Jego impulsu. Nie możemy nawet wymienić Imienia Jezus z miłością bez pomocy Ducha Świętego, który w nas wlewa tchnienie nadprzyrodzone, pozwalające nam wymówić z wiarą to święte Imię.Świat nadprzyrodzony staje się nam niedostępny, jeżeli wiara nie działa w nas. Jest to podstawowa…
Dowiedz się więcej

Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej

Żadna z dziedzin życia religijnego nie uległa tak silnie wpływom umysłowości nowożytnej, co dziedzina kultu kościelnego, dziedzina liturgii. Pod wpływem indywidualizmu i intelektualizmu moralnego, którym atmosfera ostatnich wieków została tak silnie przesiąknięta, nawet i środowiska katolickie przestały pojmować w całej pełni doniosłość kultu liturgicznego. Zaniedbany, często okrawany i skrócany, wykonywany czysto konwencjonalnie, bez zrozumienia i odczucia jego wielkich wartości moralnych i artystycznych, nie mógł on, ma się rozumieć, nikogo pociągnąć, ale raczej…
Dowiedz się więcej

Modlitwa na zakończenie Mszy św.

W niektórych parafiach coraz popularniejsza staje się praktyka odmawiania na zakończenie Mszy świętej, przed błogosławieństwem i rozesłaniem, modlitwy, czy to do Matki Bożej (np. “Pod Twoją obronę”), czy to do Św. Michała Archanioła. Czy jest to oby optymalne rozwiązanie? Czy ma ono swoje oparcie w długowiecznej praktyce Kościoła?Dodawanie jakichkolwiek modlitw nieprzepisanych w liturgii i włączanie ich do struktury Mszy świętej może w praktyce duszpasterskiej sprawiać wrażanie, że oto sama Eucharystia już nie wystarcza. Że jest ona jakoś…
Dowiedz się więcej

O modlitwie

Jeżeli się tylko cokolwiek zastanowimy nad naszym jestestwem, o jakże tam łatwo dostrzeżemy naszą zależność od tej najwyższej Istoty, Boga, a tym samym niezbędny obowiązek stanie się godnym tych wysokich zalet, tych wszystkich dobrodziejstw, którymi nas Bóg najmilszy w niepojętej miłości ku nam tak hojnie obdarzył i bezustannie obsypuje. Nie zapominajmy więc nigdy o tym tak łaskawy Dobroczyńcy, ale wszędzie i zawsze, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek czynimy, zmierzajmy ku Niemu. Powiada o tym św. Paweł…
Dowiedz się więcej

Dni modlitewnej pamięci o zmarłych oraz święto Wszystkich Świętych w rytach wschodnich

Każdy ryt wschodni, mimo wielu cech wspólnych, wykształtował własny system dni, w których Kościół w sposób szczególny modli się za zmarłych. Również różne są daty Wszystkich Świętych. Jednakże, należy tu zaznaczyć, iż nigdy nie jest to 1 listopada ani ta data nie wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z modlitwą za zmarłych lub dniami pamięci o nich.Ryt bizantyjskiW nim zasadniczo każda sobota poświęcona jest modlitwom za zmarłych, ponieważ tego dnia sam Jezus…
Dowiedz się więcej

Czym jest modlitwa psalmami?

Tematem kolejnej publikacji wpisującej się w serię pt. ,,O liturgii słów kilka” jest Liturgia Godzin, a więc modlitwa Psalmami. W tym tekście zostanie ukazana istota odmawiania godzin kanoniczych, znaczenie Psalmów w życiu codziennym z nawiązaniem do modlitwy Jezusa oraz łączność tej modlitwy z Mszą świętą.Papież Paweł VI w swojej Konstytucji Apostolskiej Laudis canticum z 1970 r. napisał: ,,Pieśń uwielbienia, która rozbrzmiewa wiecznie w niebie, a którą Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, wprowadził na to nasze ziemskie…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę