Tag: Nabożeństwa ludowe a liturgia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej

Żadna z dziedzin życia religijnego nie uległa tak silnie wpływom umysłowości nowożytnej, co dziedzina kultu kościelnego, dziedzina liturgii. Pod wpływem indywidualizmu i intelektualizmu moralnego, którym atmosfera ostatnich wieków została tak silnie przesiąknięta, nawet i środowiska katolickie przestały pojmować w całej pełni doniosłość kultu liturgicznego. Zaniedbany, często okrawany i skrócany, wykonywany czysto konwencjonalnie, bez zrozumienia i odczucia jego wielkich wartości moralnych i artystycznych, nie mógł on, ma się rozumieć, nikogo pociągnąć, ale raczej…
Dowiedz się więcej

Ver Sacrum

Nie ma nic bardziej naturalnego, jak pobożność liturgiczna. Nie ma nic prostszego, jak symbolika naturalna, którą odznacza się pełna powaga liturgii rzymskiej. Człowiek nie zostaje przez nią od razu wyrwany z tej ziemi, liturgia nie chce go w jednym momencie uczynić świętym. Pełna umiaru, jest tego świadoma, że w życiu wewnętrznym nie może być nagłych skoków. W swoim założeniu dąży do nieba, tam będzie po wszystkie wieki w sposób należyty sprawowana. Jednak jest ona…
Dowiedz się więcej

O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej

Bernardyni i franciszkanie używali zasadniczo mszału i brewiarza rzymskiego według Officium Capelli Pontificii […]. Dopiero w obrębie tych zasadniczych ram mogły się rozwijać poszczególne zwyczaje bernardyńskie, tak że ich nabożeństwo zaczęło odbiegać wyglądem od tego, które sprawowano w kościołach zarządzanych przez księży świeckich [diecezjalnych – przyp. red.]. Zresztą przyczyniała się do tego ta okoliczność, że duchowieństwo świeckie nie używało mszału rzymskiego, lecz swego diecezjalnego. Wiadomo także, że w epoce sprzed…
Dowiedz się więcej

Modlitwa na zakończenie Mszy św.

W niektórych parafiach coraz popularniejsza staje się praktyka odmawiania na zakończenie Mszy świętej, przed błogosławieństwem i rozesłaniem, modlitwy, czy to do Matki Bożej (np. “Pod Twoją obronę”), czy to do Św. Michała Archanioła. Czy jest to oby optymalne rozwiązanie? Czy ma ono swoje oparcie w długowiecznej praktyce Kościoła?Dodawanie jakichkolwiek modlitw nieprzepisanych w liturgii i włączanie ich do struktury Mszy świętej może w praktyce duszpasterskiej sprawiać wrażanie, że oto sama Eucharystia już nie wystarcza. Że jest ona jakoś…
Dowiedz się więcej

Poświęcić czy błogosławić?

Dobrze znane są nam sakramenty Kościoła. Jest ich siedem. Te widzialne znaki działania Chrystusa w naszym życiu stanowią dla wszystkich ochrzczonych przestrzeń szczególnego udzielania się łaski Bożej. Samo bowiem słowo sakrament wskazuje nie tylko – jak wynika z greckiego odpowiednika tego terminu na misterium Boga, czyli objawienie Jego mocy człowiekowi – ale także na działanie uświęcające, pozwalające doświadczyć ludziom świętości samego Boga. Tak, jak…
Dowiedz się więcej

Jaki wpływ na przeżywanie roku liturgicznego mają ludowe nabożeństwa paraliturgiczne?

Jakiś czas temu światło dzienne ujrzała publikacja poświęcona nabożeństwom wielkopostnym. Zapewne każdy wierzący kojarzy sobie niektóre miesiące ze szczególnymi formami modlitwy – maj z litanią loretańską, czerwiec z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa czy październik z różańcem. Podobnie rzecz się ma z okresami liturgicznymi, które często są kojarzone ze specjalnymi nabożeństwami – Adwent z roratami, Boże Narodzenie z nabożeństwami kolędowymi czy Wielki Post z Gorzkimi Żalami oraz Drogą Krzyżową.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę