Notatka liturgiczna: Znaczenie słów rozesłania

Notatka liturgiczna: Znaczenie słów rozesłania

Na końcu każdej Mszy św. występują słowa rozesłania, które po łacinie brzmią: “Ite, missa est”. Słowa te nie są bynajmniej jedynie wersetem kończącym Mszę św., ale raczej odnoszą się do ważnej prawdy teologicznej. Jest to bowiem niejako zaproszenie do chwały świętych, o czym Autor Listu do Hebrajczyków mówi w słowach: Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku (Hbr 4, 11). Żertwa została bowiem wysłana do nieba, człowiek ma za nią podążać w sposób zdecydowany, stąd forma rozkazująca: “Idźcie”. 

Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę