Tag: Okres Adwentu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Renier z Saint Laurent (+1188) o Wielkich Antyfonach

Wśród dorobku piśmienniczego Reniera z Saint Laurent (+1188), dwunastowiecznego benedyktyna z opactwa Saint Laurent w Liege, znajduje się także wyjaśnienie tzw. “Wielkich Antyfon Adwentowych”, czyli zbioru kilkunastu (liczba ta różniła się na przestrzeni wieków) antyfon, śpiewanych od 17 do 24 grudnia w nieszporach przed i po hymni Maryi. Poniższy wpis, będący parafrazą dzieła tegoż mnicha, ma za celu ukazanie myśli teologicznej tego uczonego, objawionej w komentarzu do tychże antyfon liturgicznych.1.…
Dowiedz się więcej

Łacińskie formuły modlitwy powszechnej – formuła na Okres Adwentu

Zachęcamy do skorzystania: FORMUŁY MODLITWY POWSZECHNEJ – OKRES ADWENTU

Rok liturgiczny w życiu Kościoła

Sens roku liturgicznegoBóg jest wiekuisty i tym samym jest poza czasem. ,,Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i Świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem” (Ps 90, 2). Bóg udziela łask kiedy chce i jak chce. Jednak z chwilą, gdy „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14), Bóg nie związany z czasem i przestrzenią związał się w jakiś sposób z tymi wymiarami.…
Dowiedz się więcej

Liturgiczne znaczenie tajemnicy Wcielenia

,,O Magnum Mysterium! Et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum, jacentem in præsepio! Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum. Alleluia!” W kolekcie Mszy św. sprawowanej dn. 22 grudnia, kapłan w imieniu wszystkich zgromadzonych prosi Boga o dar uczestniczenia w życiu Odkupiciela, wspominając o tym, że lud wierzy we Wcielenie Syna Bożego[1]. Kolekta kolejnego dnia liturgicznego wyjaśnia już to, czym jest owo Wcielenie, pouczając, iż jest…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Adwentu

,,Pan jest blisko!” – Słowa te wprowadzają nas w czwarty tydzień Adwentu. Oto za chwilę będziemy siadali przy wigilijnym stole, już przygotowujemy się do tych wydarzeń poprzez różne porządki i zakupy. Baczmy jednak na to, aby nie przyćmiły one tych obchodów.Do przychodzącego Boga, zanieśmy nasze wspólne prośby:Za Kościół święty, aby był w świecie światłem Twojej obecności. Ciebie prosimy…Za rządzących państwami, aby sumiennie wykonywali swe rządy. Ciebie prosimy…Za opuszczonych…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna w IV Niedzielę Adwentu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w IV Niedzielę Adwentu, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR, nr 346d).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 22).Można zastosować IV formę aktu pokuty.Nie odmawia się Chwała.Odmawia się Wierzę.Prefacją mszalną jest druga prefacja adwentowa (nr 2).Można odmówić I, II (w Polsce) lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).Można odmówić uroczyste błogosławieństwo w Okresie Adwentu (nr 1).Opr. Dawid Makowski

Trzy Adwenty – Trzy przyjścia Chrystusa

Są trzy przyjścia adwentowe, trzy razy bowiem przychodzi Chrystus. Pierwsze miało miejsce przy narodzeniu w Betlejem, trzecie – bo ostatnie – będzie miało miejsce właściwie na końcu świata; a drugie, pośrednie między tamtymi, to przyjście Chrystusa do nas w Komunii św.:,,Błogosławione przyjście Jezusa troiste jest w jedności swojej. Jedno, bo przychodzi zawsze ten sam Syn Boże, troiste zaś, bo nawiedza nas Pan w trzech odstępach czasu i w trojaki…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna III Niedzieli Adwentu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w III Niedzielę Adwentu, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet lub róż (IGMR, nr 346d i 346f).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 16-17).Można zastosować IV formę aktu pokuty.Nie odmawia się Chwała.Odmawia się Wierzę.Prefacją mszalną jest pierwsza prefacja adwentowa (nr 1), chyba że niedziela wypada po 17 grudnia lub 17 grudnia, to wówczas odmawia się drugą prefację adwentową (nr 2).Można…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Adwentu

,,Radujcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam: Radujcie się!” – Słowa te, od których swój początek bierze nazwa dzisiejszej Niedzieli – Niedzieli Gaudete (,,Radości”), wprowadzają nas w misterium tego dnia. Apostoł wzywa nas do radości, gdyż Pan jest blisko. Czy my jednak radujemy się będąc w naszych świątyniach, gdzie naprawdę Pan jest blisko? Dzisiejsza Niedziela, będąca przedostatnią Niedzielą Adwentu, zwraca naszą uwagę właśnie…
Dowiedz się więcej

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przypominamy, że: Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a). Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 251′-252′). Odmawia się Chwała. Odmawia się Wierzę. Prefacją mszalną jest prefacja o Niepokalanym Poczęciu NMP (nr 59). Można odmówić I lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365). W anaforach tych występuje wspomnienie dnia. Można odmówić…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę