Tag: Okres Adwentu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Łacińskie formuły modlitwy powszechnej – formuła na Okres Adwentu

Zachęcamy do skorzystania: FORMUŁY MODLITWY POWSZECHNEJ – OKRES ADWENTU

Rok liturgiczny w życiu Kościoła

Sens roku liturgicznegoBóg jest wiekuisty i tym samym jest poza czasem. ,,Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i Świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem” (Ps 90, 2). Bóg udziela łask kiedy chce i jak chce. Jednak z chwilą, gdy „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14), Bóg nie związany z czasem i przestrzenią związał się w jakiś sposób z tymi wymiarami.…
Czytaj dalej

Liturgiczne znaczenie tajemnicy Wcielenia

,,O Magnum Mysterium! Et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum, jacentem in præsepio! Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum. Alleluia!” W kolekcie Mszy św. sprawowanej dn. 22 grudnia, kapłan w imieniu wszystkich zgromadzonych prosi Boga o dar uczestniczenia w życiu Odkupiciela, wspominając o tym, że lud wierzy we Wcielenie Syna Bożego[1]. Kolekta kolejnego dnia liturgicznego wyjaśnia już to, czym jest owo Wcielenie, pouczając, iż jest…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Adwentu

,,Pan jest blisko!” – Słowa te wprowadzają nas w czwarty tydzień Adwentu. Oto za chwilę będziemy siadali przy wigilijnym stole, już przygotowujemy się do tych wydarzeń poprzez różne porządki i zakupy. Baczmy jednak na to, aby nie przyćmiły one tych obchodów.Do przychodzącego Boga, zanieśmy nasze wspólne prośby:Za Kościół święty, aby był w świecie światłem Twojej obecności. Ciebie prosimy…Za rządzących państwami, aby sumiennie wykonywali swe rządy. Ciebie prosimy…Za opuszczonych…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna w IV Niedzielę Adwentu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w IV Niedzielę Adwentu, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR, nr 346d).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 22).Można zastosować IV formę aktu pokuty.Nie odmawia się Chwała.Odmawia się Wierzę.Prefacją mszalną jest druga prefacja adwentowa (nr 2).Można odmówić I, II (w Polsce) lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).Można odmówić uroczyste błogosławieństwo w Okresie Adwentu (nr 1).Opr. Dawid Makowski

Trzy Adwenty – Trzy przyjścia Chrystusa

Są trzy przyjścia adwentowe, trzy razy bowiem przychodzi Chrystus. Pierwsze miało miejsce przy narodzeniu w Betlejem, trzecie – bo ostatnie – będzie miało miejsce właściwie na końcu świata; a drugie, pośrednie między tamtymi, to przyjście Chrystusa do nas w Komunii św.:,,Błogosławione przyjście Jezusa troiste jest w jedności swojej. Jedno, bo przychodzi zawsze ten sam Syn Boże, troiste zaś, bo nawiedza nas Pan w trzech odstępach czasu i w trojaki…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna III Niedzieli Adwentu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w III Niedzielę Adwentu, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet lub róż (IGMR, nr 346d i 346f).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 16-17).Można zastosować IV formę aktu pokuty.Nie odmawia się Chwała.Odmawia się Wierzę.Prefacją mszalną jest pierwsza prefacja adwentowa (nr 1), chyba że niedziela wypada po 17 grudnia lub 17 grudnia, to wówczas odmawia się drugą prefację adwentową (nr 2).Można…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Adwentu

,,Radujcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam: Radujcie się!” – Słowa te, od których swój początek bierze nazwa dzisiejszej Niedzieli – Niedzieli Gaudete (,,Radości”), wprowadzają nas w misterium tego dnia. Apostoł wzywa nas do radości, gdyż Pan jest blisko. Czy my jednak radujemy się będąc w naszych świątyniach, gdzie naprawdę Pan jest blisko? Dzisiejsza Niedziela, będąca przedostatnią Niedzielą Adwentu, zwraca naszą uwagę właśnie…
Czytaj dalej

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przypominamy, że: Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a). Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 251′-252′). Odmawia się Chwała. Odmawia się Wierzę. Prefacją mszalną jest prefacja o Niepokalanym Poczęciu NMP (nr 59). Można odmówić I lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365). W anaforach tych występuje wspomnienie dnia. Można odmówić…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj II Niedzielę Adwentu. Teksty mszalne ukazują nam dzisiaj potrzebę zwracania mniejszej uwagi na troski doczesne, na rzecz większego skupienia sią nad rzeczami wiecznymi. Dzisiaj jest dobry czas na to, aby zastanowić się, czy gromadzimy skarby na ziemi, czy raczej w niebie. Pamiętajmy jednak, że skarby gromadzone w niebie – w myśl słów Chrystusa – są dobrami, które nie przeminą. Do naszego Pana, który przychodzi, zanieśmy wspólne prośby i błagania:Za duchowieństwo Kościoła, aby…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę