Tag: Przekład

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Średniowieczne wpływy gallikańskie na ryt rzymski

Ryt rzymski wprawdzie zdołał wyprzeć i zastąpić swych współzawodników w rozmaitych krajach; w walce o przodownictwo liturgiczne wszakże przejął zarazem od nich niejedne właściwości. W tym widzieć trzeba źródło i początek średniowiecznych obrządków pochodnych. Nadto niejedne z tych nierzymskich, bo gallikańskich pierwiastków drogą powrotną dotarły znowu do Rzymu i wzbogaciły szczegółami rzymską liturgią w jej własnej ojczyźnie. Kiedy więc w XVI w. średniowieczne obrządki zostały zniesione, a liturgiczne zwyczaje Rzymu…
Czytaj dalej

W Mszy Świętej otrzymuje się łaski, o które nawet się nie prosi

Oprócz łask, o które prosimy podczas Mszy Świętej, otrzymujemy z nieskończonej dobroci Boga wiele innych, o których nawet nie myślimy. Święty Hieronim zapewnia nas o tym w następujących słowach:Absque dubio dat nobis Dominus, quod in Missa petimus, et quod magis est, sæpe dat, quod non petimus.Można zatem z wszelką pewnością powiedzieć, że Msza Święta jest słońcem przyświecającym rodzajowi ludzkiemu i rozrzucającym swoje promienie tak na dobrych, jak na złych. Nie ma bowiem…
Czytaj dalej

Ks. Jan Siedlecki: Ceremoniał konsekracji biskupiej

Z wielką radością przedstawiamy Wam ceremoniał obrzędów sakry biskupiej, autorstwa ks. Jana Siedleckiego z XIX w.Spis treści książki:WstępO godności biskupaO nazwie biskupa diecezjalnegoWybór biskupaObrzędy konsekracjiElementy techniczne:Ilość stron: 28.Ilość grafik: 3.Format: A5.Numer ISBN: 978-83-962216-3-6.Wydanie: I.Data wydania I: 02.04.2022.Miejsce wydania I: Zielona GóraO autorze:Ks. Jan Kazimierz Siedlecki urodził się dn. 14 grudnia 1829 r. w Warszawie, a zmarł dn. 10 lutego 1902 r. w Krakowie. Był prezbiterem Kościoła rzymskiego, misjonarzem św. Wincentego…
Czytaj dalej

O jutrzni w zakonie franciszkańskim w XVIII w.

Pierwszym celem Zakonu Seraficznego jest oddawanie chwały Bogu poprzez chóralny śpiew, jakby pienie Aniołów. Chóry są bardzo ważne, gdyż zastępują Aniołów, gdy strzegą porządku oddawania chwały Bożej na ziemi, jak to czynią w niebie Aniołowie. Te wołania są potrzebne także w doczesności. Trzeba powiedzieć, że dla prawdziwych zakonników, poświęcających się ubóstwu, równie pobożne (co sami utrzymują) są dla chóry zakonne. Dlatego z najgorętszą chęcią należy do nich przystępować. Pierwszy raz…
Czytaj dalej

Ryt gallikański

Na Zachodzie spotykamy dwa macierzyste typy liturgiczne: rzymski i gallikański. O rzymskim obrządku mówimy obszernie w naszych dalszych wywodach. Chwilowo tylko wspomnimy, że w pierwszej epoce był on obrządkiem jedynie miasta Rzymu. Nie był używany w północnych Włoszech i nawet południowe diecezje półwyspu miały swoje własne, odmienne zwyczaje liturgiczne. Kościół Afryki podlegał bowiem potężnym wpływom Rzymu tak mocno, że moglibyśmy obrządek afrykański po IV w. uznać za pewną odmianę rytu…
Czytaj dalej

Ks. Francois Astruc: Msza mistyczna

Z wielką radością i ufnością w korzyści duchowe, jakie będą płynęły z lektury nowo wydanego dzieła, przedstawiamy Wam przekład dzieła ks. Francoisa Astrucka, pt. ,,Msza mistyczna”.Spis treści książki:WprowadzenieOfiarowanieKonsekracjaKomunikowaniePrzesłanieElementy techniczne:Ilość stron: 22Ilość grafik: 1.Format: B5.Forma publikacji: e-book.Numer ISBN: 978-83-962216-2-9.Wydanie: I.Data wydania: 17.01.2022.Miejsce wydania I: Zielona Góra.O przesłaniu publikacji wedle słów autora dzieła:Dobry i pobożny chrześcijaninie, nie zapomnij, że masz duszę kapłańską i że powinieneś odprawiać Mszę codziennie. Czasem…
Czytaj dalej

O modlitwie

Jeżeli się tylko cokolwiek zastanowimy nad naszym jestestwem, o jakże tam łatwo dostrzeżemy naszą zależność od tej najwyższej Istoty, Boga, a tym samym niezbędny obowiązek stanie się godnym tych wysokich zalet, tych wszystkich dobrodziejstw, którymi nas Bóg najmilszy w niepojętej miłości ku nam tak hojnie obdarzył i bezustannie obsypuje. Nie zapominajmy więc nigdy o tym tak łaskawy Dobroczyńcy, ale wszędzie i zawsze, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek czynimy, zmierzajmy ku Niemu. Powiada o tym św. Paweł…
Czytaj dalej

Ks. kan. archiprezbiter Hieronim Powodowski: Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów

Z wielką radością i ufnością w korzyści duchowe, jakie będą płynęły z lektury nowo wydanego dzieła, przedstawiamy Wam reprint książki ks. kan. archiprezbitera Hieronima Powodowskiego, pt. ,,Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów”. Spis treści książki: Wprowadzenie Przedmowa autora skierowana do ówczesnego władcy państwa polskiego Wstęp do opisania Mszy Świętej Część pierwsza: O sprawcy Mszy Świętej Co to jest Msza Święta? Oraz o częściach Jej podobnych O miejscu Mszy Św.…
Czytaj dalej

Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (Cz. II., Rozdz. VII)

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział siódmy – Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego CyrylaOpisawszy więc rzeczy i ceremonie Mszy Świętej wraz z ich przyczynami, chcąc dogodzić jeszcze oponentom, wydaje się słuszne, aby wyłożyć tutaj liturgię, której opis wydał Cyryl, dawny Biskup Jerozolimy, czerpiąc od Apostołów, a zwłaszcza od św. Jakuba (Brata Pańskiego), pierwszego Biskupa tegoż Kościoła (Ga 1, 19; Dz 12, 2).…
Czytaj dalej

O szatach potrzebnych do Mszy Świętej oraz o ich tajemnicach (Cz. I., Rozdz. VI)

CZĘŚĆ PIERWSZA Co jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowania Rozdział szósty – O szatach potrzebnych do Mszy Świętej oraz o ich tajemnicach Tak zacna Ofiara, nie tylko sama w sobie, ale także na zewnątrz – poprzez ozdoby i znaki –  potrzebuje się wyrażać (zwłaszcza w osobie kapłana). Jeśli bowiem Bóg Mojżesza (Wj 28, 13), kapłana dawnego Przybytku Prawa, z taką pilnością ubiorami przyozdabiał,…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę