Tag: Przekład

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

O modlitwie

Jeżeli się tylko cokolwiek zastanowimy nad naszym jestestwem, o jakże tam łatwo dostrzeżemy naszą zależność od tej najwyższej Istoty, Boga, a tym samym niezbędny obowiązek stanie się godnym tych wysokich zalet, tych wszystkich dobrodziejstw, którymi nas Bóg najmilszy w niepojętej miłości ku nam tak hojnie obdarzył i bezustannie obsypuje. Nie zapominajmy więc nigdy o tym tak łaskawy Dobroczyńcy, ale wszędzie i zawsze, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek czynimy, zmierzajmy ku Niemu. Powiada o tym św. Paweł…
Dowiedz się więcej

Ks. kan. archiprezbiter Hieronim Powodowski: Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów

Z wielką radością i ufnością w korzyści duchowe, jakie będą płynęły z lektury nowo wydanego dzieła, przedstawiamy Wam reprint książki ks. kan. archiprezbitera Hieronima Powodowskiego, pt. ,,Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów”. Spis treści książki: Wprowadzenie Przedmowa autora skierowana do ówczesnego władcy państwa polskiego Wstęp do opisania Mszy Świętej Część pierwsza: O sprawcy Mszy Świętej Co to jest Msza Święta? Oraz o częściach Jej podobnych O miejscu Mszy Św.…
Dowiedz się więcej

Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (Cz. II., Rozdz. VII)

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział siódmy – Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego CyrylaOpisawszy więc rzeczy i ceremonie Mszy Świętej wraz z ich przyczynami, chcąc dogodzić jeszcze oponentom, wydaje się słuszne, aby wyłożyć tutaj liturgię, której opis wydał Cyryl, dawny Biskup Jerozolimy, czerpiąc od Apostołów, a zwłaszcza od św. Jakuba (Brata Pańskiego), pierwszego Biskupa tegoż Kościoła (Ga 1, 19; Dz 12, 2).…
Dowiedz się więcej

O szatach potrzebnych do Mszy Świętej oraz o ich tajemnicach (Cz. I., Rozdz. VI)

CZĘŚĆ PIERWSZA Co jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowania Rozdział szósty – O szatach potrzebnych do Mszy Świętej oraz o ich tajemnicach Tak zacna Ofiara, nie tylko sama w sobie, ale także na zewnątrz – poprzez ozdoby i znaki –  potrzebuje się wyrażać (zwłaszcza w osobie kapłana). Jeśli bowiem Bóg Mojżesza (Wj 28, 13), kapłana dawnego Przybytku Prawa, z taką pilnością ubiorami przyozdabiał,…
Dowiedz się więcej

Kto należy do Mszy Świętej i w jaki sposób? Oraz o Ofierze (Cz. I., Rozdz. IV)

CZĘŚĆ PIERWSZACo jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowaniaRozdział czwarty – Kto należy do Mszy Świętej i w jaki sposób? Oraz o OfierzeCzwarty tytuł jest o tym: ,,Quibus auxiliis”, tzn. z jakimi pomocami, lub asystą, ma być odprawiana Msza Święta. Trzeba bowiem wiedzieć, że chociaż sprawowanie Mszy Świętej odbywa się właśnie przez samego kapłana (namiestnika Chrystusa), który słowami Mistrza poświęca Ciało Pańskie,…
Dowiedz się więcej

O miejscu Mszy świętej i o tym, jak wierni mają się z nim obchodzić (Cz. I. Rozdz III)

Trzeci tytuł [dzieła dotyczy] miejsca, w którym ta ofiara ma być odprawiona. Miejscem [Mszy św.] jest ołtarz kamienny i poświęcony jako własny warsztat tak świętobliwej sprawy, dla którego lepszej uczciwości i bezpieczeństwa (oraz też dla inszego nabożeństwa i ćwiczeń chrześcijańskich) bywa budowany, nadawany [i poświęcany] kościół, świątynia, miejsce modlitw i kaplica [w którym to pomieszczeniu ów ołtarz się znajduje]. To się odzwierciedla w przykładzie Patriarchy Jakuba […][1], który czyniąc drogę dla swego…
Dowiedz się więcej

Wstęp – ,,Liturgia, albo Mszy św. opisanie na trzy części rozłożone”

Którzy o [tych] rzeczach z baczeniem mówią, zebranie ich zwykli dzielić na te cztery tytuły, albo pytania: Jeśli jest…, co jest?, jaka jest?, dlaczego jest? Te pytania [obejmują] wszystkie rzeczy. Aczkolwiek w naszych łacińskich naukach, chrystologią nazywamy [nauki] o Ofierze albo Mszy […]. Dlatego teraz umyślnie pragnąłem przed siebie wyłożyć wszystkie sprawy Mszy świętej, do których także Chrześcijanin należy. Gdyż ta cześć, w której sprawuje się poświęcenie i ofiara, samym tylko kapłanom do rozumienia się podaje.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę