Ks. kan. archiprezbiter Hieronim Powodowski: Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów

Ks. kan. archiprezbiter Hieronim Powodowski: Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów

Z wielką radością i ufnością w korzyści duchowe, jakie będą płynęły z lektury nowo wydanego dzieła, przedstawiamy Wam reprint książki ks. kan. archiprezbitera Hieronima Powodowskiego, pt. ,,Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów”.

Spis treści książki:
 1. Wprowadzenie
 2. Przedmowa autora skierowana do ówczesnego władcy państwa polskiego
 3. Wstęp do opisania Mszy Świętej
 4. Część pierwsza:
 1. O sprawcy Mszy Świętej
 2. Co to jest Msza Święta? Oraz o częściach Jej podobnych
 3. O miejscu Mszy Św. oraz o tym, jak to miejsce ma być wykorzystywane przez chrześcijan
 4. Kto przynależy do Mszy Świętej? W jaki sposób to czyni? Jaka jest Ofiara?
 5. O rzeczach potrzebnych do Mszy Świętej i ich tajemnicach
 1. Część druga:
 1. O przystąpieniu kapłana do ołtarza
 2. Od początku Mszy Świętej aż do Epistoły
 3. O Epistole, graduale, Ewangelii, Składzie Apostolskim i kazaniu
 4. O prefacji, poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała i Krwi Pańskiej oraz o przygotowaniu darów
 5. O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy Świętej
 6. O zakończeniu Mszy Świętej, błogosławieństwie kapłańskim i o odczytaniu Ewangelii św. Jana
 7. Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla
 1. Część trzecia:
 1. O własnym czasie sprawowania Mszy Świętej
 2. Nauka i przestroga apostolska na temat sprawowania chwały Bożej i pobożnego życia chrześcijańskiego
 3. O występkach niektórych chrześcijan w sprawowaniu chwały Bożej
 4. O drugiej przestrodze apostolskiej ze strony próżnowania i grzechów (zwłaszcza w Polsce)
 5. O trzech skutkach lub wadze Mszy Świętej
 6. Pobudzenie katolików i heretyków do tej świętej Ofiary z wielkich Jej pożytków duchowych i cielesnych, według przyznania samych przeciwników
 7. O cudownych skutkach Męki Pańskiej na krzyżu, które są uobecniane podczas Mszy Świętej
 1. Zakończenie
Elementy techniczne:
 1. Ilość stron: 155
 2. Ilość grafik: 5.
 3. Format: B5
 4. Forma publikacji: e-book.
 5. Numer ISBN: 978-83-962216-1-2
 6. Wydanie: I.
 7. Data wydania: 19.12.2021.
 8. Miejsce wydania I: Zielona Góra
O autorze:

Ks. Hieronim Powodowski urodził się w 1543 roku, a zmarł w 1613 roku. Był kapłanem prowincji krakowskiej. Posiadał godność archiprezbitera i kanonika krakowskiego. Był także kanonikiem gnieźnieńskim i poznańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie z rąk S. Hozjusza. W jego dorobku naukowym znajduje się m.in. agenda liturgiczna.

O publikacji z wprowadzenia:

Książka ks. Hieronima jest doskonałym kompendium wiedzy na temat Mszy Świętej i jej znaczenia dla ludzkości. Autor poprzez pryzmat historii Polski wskazuje na to, jak wielkie dobrodziejstwa otrzymali Polacy, gdy składali Najświętszą Ofiarę trzykroć Świętemu Bogu, przed jakąkolwiek bitwą, decyzją czy trudnością. Całe dzieło jest podzielone na trzy części, które poprzedza przedmowa skierowana do ówczesnego Króla Polskiego
i Szwedzkiego – Zygmunta III. Pierwsza część traktuje o podstawach Mszy Świętej i jej obrzędów. W drugiej części autor opisuje poszczególne obrzędy Mszy Świętej. Natomiast trzecia część zawiera przesłanki i pobudki do gorliwego uczęszczania na Msze Święte. Wszystkie treści, które na kartach tej publikacji przedstawia ks. Hieronim, są poparte przykładami z Pisma Świętego, pismami Ojców Kościoła, relacjami światłych mężów czy orzeczeniami różnych soborów i synodów. Jest to zatem w pewnym sensie polski odpowiednik niemieckiego ,,Wykładu Mszy Świętej” autorstwa Marcina z Kochem.

O osobach pracujących nad publikacją dzieła:
 1. Anna Hamrol i Jakub Hamrol – Korekta językowa.
 2. Dawid Makowski – Autor przekładu dzieła.
Dostęp do publikacji:

Publikację można nabyć w sklepie Google Play. Zachęcamy do kupna i lektury!

Redakcja portalu ,,Z pasji do liturgii”

(19.12.2021 r., w IV Niedzielę Adwentu)

Tags: , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę