Tag: Sakrament chrztu św.

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Od Starozapustnej do Wielkiej Nocy

Jakie znaczenie ma dla nas dziś wielki post? Czy długi ten okres posiada jeszcze obecnie sens istotny? Takie pytania, często słyszane, zrodziło rosnące uświadomienie liturgiczne. A z drugiej strony młodzi wołają: Wróćcie nam Wielkanoc! – Zdajmy sobie z tego sprawę, że istotny wpływ na nasz byt chrześcijański wywierają: wielkanocna wiara w zmartwychwstanie, wielkanocna radość i nadzieja. Ponieważ zaś tajemnice świąt roku kościelnego stają się…
Dowiedz się więcej

Założenia soborowej odnowy liturgicznej – Aspekt sakramentów

Jan XXIII (†1963), który zwołał Sobór Watykański II (1962-1965), rzekł raz, iż Kościół jest strukturą, która nieustannie się odnawia[1]. Naturalnie dotyczy to również tego, czym Kościół żyje – świętej liturgii. Święta Kongregacja Świętego Oficjum w schemacie przygotowującym sobór, wskazała, że jedną z naglących kwestii jest pochylenie się właśnie nad świętymi obrzędami Kościoła[2]. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak wielu biskupów – przynajmniej od połowy XX w. –…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Sakrament chrztu świętego (art. 64-70)

Każdy, kto jest zaznajomiony z historyczną ewolucją obrzędu chrztu, jest świadomy potrzeby radykalnej korekty tychże ceremonii. Różne obrzędy, które w prostym Kościele zaznaczyły kolejne etapy Katechumenów w ich postępie w stronę chrztu, zostały później ograniczone do jednego stałego obrzędu i zastosowane dla dorosłych oraz – w skróconej formie – również do Chrztu dzieci. Zmiany i dostosowania, często bez rozważenia warunków i okoliczności osoby, która ma zostać ochrzczona, często miały…
Dowiedz się więcej

Obrzędy chrztu dzieci – w niebezpieczeństwie lub obliczu śmierci, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. dzieci w niebezpieczeństwie lub obliczu ich śmierci, gdy nie ma kapłana ani diakona, przypominamy, że:Do takiego obrzędu należy przygotować jakąkolwiek wodę (OBP, nr 178).Przewodniczącym temu obrzędowi jest jakikolwiek wierny, odpowiednio do tego przygotowany (Tamże).Obrzęd rozpoczyna się modlitwą powszechną, po której odmawia się inną modlitwę, wymawiając w niej imię dziecka (OBP, nr 179).Po powyższych modlitwach następuje wyznanie wiary, na które odpowiadają…
Dowiedz się więcej

Obrzędy chrztu dzieci – do użytku katechetów, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. dzieci, którym pod nieobecność kapłana lub diakona przewodniczy świecki katecheta, przypominamy, że: Zaleca się sprawowanie chrztu w niedzielę (OBP, nr 32). Natomiast nie zaleca się sprawowania tego sakramentu w Wielkim Tygodniu przed Nocą Paschalną (PS, nr 27). Obrzędem tym posługuje się katecheta, oddelegowany do tego przez ordynariusza (OBP, nr 147). Cała ceremonia rozpoczyna się od przywitania rodziców i chrzestnych w zwykły…
Dowiedz się więcej

Obrzędy chrztu dzieci – chrzest jednego dziecka – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. jednego dziecka, przypominamy, że:Zaleca się sprawowanie chrztu w niedzielę (OBP, nr 32). Natomiast nie zaleca się sprawowania tego sakramentu w Wielkim Tygodniu przed Nocą Paschalną (PS, nr 27).Jeśli chrzest sprawuje się podczas Mszy, celebrans przywdziewa szaty mszalne; jeśli natomiast poza Mszą – diakon lub kapłan przywdziewa komżę/albę i stułę oraz (wedle uznania) w kapę. Szaty wierzchnie…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu chrztu św.

Dwoma najważniejszymi sakramentami (tzw. większymi) jest chrzest i Eucharystia, spośród których pierwszy obmywa, a drugi poi człowieka[1]. Dzięki sakramentowi chrztu człowiek na nowo się odradza (Rz 6, 4)[2]. To właśnie w momencie chrzcielnego obmycia staje się on duchowym dzieckiem Abrahama, któremu została dana obietncia (Rdz 15, 1-6)[3]. Wspólnota ochrzczonych powinna być wspólnotą cieszących się imieniem Pana (Ps 89, 16-17), gdyż odkupienie człowieka, realizujące się…
Dowiedz się więcej

Obrzędy chrztu dzieci – chrzest wielu dzieci – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. wielu dzieci, przypominamy, że: Jeśli sprawuje się Mszę św., podczas której udzieli się dzieciom chrztu, wolno ją odprawiać ze specjalnego formularza Mszy obrzędowej, o ile tylko nie wypada wtedy Niedziela Okresu Adwentu, Okresu Wielkiego Postu lub Wielkanocnego, albo też jakaś Uroczystość, Środa Popielcowa lub któryś Dni Wielkiego Tygodnia. Zaleca się sprawowanie chrztu w niedzielę (OBP,…
Dowiedz się więcej

Msza przy udzielaniu chrztu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej przy udzielaniu chrztu, pragniemy przypomnieć, że:Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej można sprawować jedynie poza Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz poza wszelkimi Uroczystościami, Środą Popielcową i wszystkimi dniami Wielkiego Tygodnia (MR, s. 67″). W tym wypadku w liturgii słowa odczytuje się treści przeznaczone na tę Mszę, wybierając odpowiednie treści pod kątem osób, które przyjmują dany…
Dowiedz się więcej

Rola wody w rytach wschodnich – Część II (Objawienie Pańskie)

UWAGA: TEKST JEST PISANY Z PERSPEKTYWY TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJNa całym chrześcijańskim Wschodzie to święto, obchodzone 6 stycznia, utożsamiane jest z Chrztem Pańskim – w przypadku Ormian równocześnie z Narodzeniem Chrystusa, zgodnie ze starszą praktyką. Przez to wszystkie ryty wschodnie przewidują obrzęd wielkiego poświęcenia wody. Przypomina on – chyba najbardziej w rytach bizantyjskim i koptyjskim – poświęcenie wody chrzcielnej. Jest to tak ważny i głęboki rytuał, iż często podaje się go jako najlepszy…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę